Vertel gewoon de waarheid en ga uw weg

Vertel gewoon de waarheid en ga uw weg

Jezus is Heer

En Hananja sprak voor de ogen des gansen volks, zeggende: Zo zegt de HEERE: Alzo zal Ik verbreken het juk van Nebukadnezar, den koning van Babel, in nog twee volle jaren, van den hals al der volken. En de profeet Jeremia ging zijns weegs.
Jeremia 28:11 DSV