Ik ben niet belangerijker dan mijn Heer

Jezus Is Heer

Gezegend zij de Heer
voor deze dag
deze mooie dag

Deze mooie dag
want het is een dag van de Heer
Amen Amen Amen

Een dag waarin al zijn dienaren hem dienen
en weten
en wij weten wat onze positie is

We zijn niet belangrijker dan de Heer
Wij zijn niet belangrijker dan de Heer
De Heer is belangrijker dan ons

Gezegend zij de Heer
een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer
en wij zijn blij
wij zijn blij om deze dag
we zijn blij om elke dag
ook al worden wij vervolgd
ook al worden wij lastig gevallen
ook al zijn er mensen die ons pesten
als er mensen die naar ons kijken en denken
mmmmm die zijn gek
of er zijn mensen die zeggen
ooh we praten niet meer met hem
want hij …
hij doet raar

Gezegend zij de Here
en ik ben blij dat ik zijn dienaar ben
ik ben blij dat jullie zijn dienaren zijn
ik ben blij
dat iedereen die het woord met zijn stem
in zijn hart hoort een dienaar van dat woord is
Van de Heer
Het vleesgeworden woord
Het woord dat God was
Gezegend zij de Heer
in Jezus naam
Amen

Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.
Johannes 15:19 DSV – BGT

Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
Johannes 15:20 DSV – BGT


Continue reading Ik ben niet belangerijker dan mijn Heer

Een dienaar is niet belangerijker dan zijn heer

Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.
Johannes 15:19 DSV – BGT

Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
Johannes 15:20 DSV – BGT