Maak muziek en zing

Zang en melodie

Jezus is Heer

O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer.
Psalmen 108:2 DSV – BGT – JILDTranscript RAW:

00:01
in het begin was er het woord en het
00:05
woord van smelt goed
00:08
is in het begin was er het woord en het
00:14
om de glorie van god
00:16
in het begin was er het woord en het
00:20
woord is zijn naam is jezus
00:26
hier van glorie
00:28
[Muziek]
00:29
jezus de heer over allemaal zijn naam is
00:34
jezus
00:37
het licht van de wereld
00:41
jezus het brood van god zijn naam is
00:45
jezus
00:48
het woord van god
00:50
[Muziek]
00:52
jezus
00:53
god me
00:57
[Muziek]
01:00
gezegend gezegend zij de heer
01:04
geloofd zij
01:06
zijn naam is jezus
01:08
ik zal zingen een psalm zingen ik zal
01:11
zingen en muziek maken ik zou muziek
01:13
maken in zingen over u god over u hier
01:19
vertellen over u in zang en lof
01:25
over u hier
01:29
maak muziek en zing
01:32
volk van god
01:34
maar muziek en zing
01:38
met muziek en zingen in jezus naam amen
01:44
we maken muziek en zingen omdat wij blij
01:47
zijn voor alles wat hij voor ons doet
01:50
met alles wat hij vroeg
01:55
ik zal zingen en soms
01:58
ik zal zingen in de heer eer en en loven
02:02
zijn naam omhoog houden en vertellen
02:04
over al zijn daden
02:07
gezegend zij de heer in jezus naam amen
02:13
zal 108 vers 2
02:16
samen
02:17
108
02:19
vers 2
02:22
u geeft mij moet god
02:25
u geeft mij moet
02:28
ik mijn muziek maken en zingen met heel
02:31
mijn hart ik wil mijn harp
02:34
laten klinken ik wil de zon wakker maken
02:36
met mijn lied
02:38
heer ik wil u danken
02:39
overal op aarde wil ik voor je zingen
02:42
hier uw liefde is groter dan de wereld
02:45
groter dan de wereld
02:51
je liefde is groter dan de wereld
02:56
uw trouw is zo hoog als de hemel
03:01
uw troon is groter dan het heele helaal
03:04
god laat zien hoe machtig u bent in de
03:08
hemel en op aarde
03:10
in het in heel het heelal
03:13
redden mensen van wie je houdt hout hoor
03:16
lege bed en help hem
03:20
help hem god god heeft ons een tempel
03:24
gesproken ik zal je vijanden verslaan
03:27
ik zal je eigen om de overwinning
03:30
ik veroverde stad
03:32
seachem
03:33
ik neem het daalt bij sukkelt weer in
03:36
bezit het gebied elia zal weer van mee
03:39
zijn en heel het gebied van de stam
03:41
manasse ik zal hier zijn in een frame en
03:45
juda in heel israel van noord tot zuid
03:49
ik zal ook mooi en edom veroveren en
03:53
juichend zal ik de filistijnen overwin
03:57
god
03:58
u wilde ons niet meer zien maar hubble’s
04:01
nu gaan met onze lee gesmeek ga voor
04:05
onze soldaten uit breng ons naar het
04:07
land edom breng ons in de steden van de
04:10
vijand bescherm ons tegen onze vijanden
04:14
mensen kunnen we ons niet helpen
04:16
maar samen met u zijn we sterk u zult
04:19
onze vijanden verslaan
04:21
gezegend zij de heer
04:23
geloofd zij de heer want hij is groot en
04:26
machtig
04:27
trouw zoals geen ander
04:30
ik zal zingen in samen zingen is al
04:33
zingen en juichen en de heer loven
04:37
want hij is mijn heer
04:41
ik maak muziek en zing met heel mijn
04:44
hart
04:47
om hem gezegend zij de hier in jezus
04:51
naam cammen
04:55
in het begin was het woord en het woord
04:59
was met goed
05:03
in het begin was er het woord en de
05:08
glorie van god
05:10
in het begin was er het voert en had hoe
05:14
die is zijn naam is jezus
05:20
hier van glorie
05:21
[Muziek]
05:23
jezus de heer over allemaal zijn naam is
05:28
jezus
05:31
het licht van de wereld
05:34
jezus het brood van god zijn naam is
05:39
jezus
05:42
het woord van god
05:44
[Muziek]
05:45
jezus
05:47
groot
05:51
[Muziek]