God leidt me door mij raad te geven

God leidt me door mij raad te geven

Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.
Psalmen 73:24 DSV – BGT


Transcript Raw:

00:06
gezegende
00:07
zee punt zuchten zijn zo goed
00:14
we dank
00:16
dat u
00:17
ons altijd met ons punt bij ons bent
00:23
klaar
00:24
om ons raad te geven en door uw raad
00:29
door uw
00:33
weet u ons wij danken u voor uw leiding
00:36
en voor uw raad was op uw raad zal de
00:43
wij heel weinig kunnen doen
00:48
heel weinig genoeg
00:50
god leidt me door mij raad te geven
00:56
god leidt door laten geven
01:00
oh krijgen continu raad krijg continue
01:04
raad van deze van die de een heeft een
01:08
woord van god hoe krijgen zelf het idee
01:11
van oh nee de moet je zo doen
01:15
soms staan er niet open voor
01:17
maar ook regen continu raad van god van
01:21
god
01:23
en ik weet dat zij draad is van zijn ze
01:26
geven voor zijn geschreven woord en zijn
01:29
levend woord
01:31
die komen altijd over een
01:35
dus als ik wil weten of er raad nog van
01:37
god komt of gewoon van nou ja je weet
01:41
wel van degenen die we niet zullen
01:42
noemen
01:45
dan kijk ik gewoon voor wat is het
01:46
gegeven woord wat is het geschreven
01:48
woord
01:50
komt het overeen met wat we willen doen
01:54
komt er vrucht uit komt er een goed een
01:57
goede daad komt er iets goeds uit
02:03
ik continu in het zoeken in het woord
02:05
van god is komt dit idee over een
02:08
ik moet je zeggen heleboel raadgevingen
02:10
waarvan ik maar nu denk ik ervan
02:13
dubieus nou ja ze komen voor het woord
02:16
van god
02:18
maar de uitkomst is altijd de uitkomst
02:20
is altijd
02:22
uitkomst is altijd slecht en de andere
02:26
dingen die ik terug vindt in die
02:29
goede fruit voortbrengen
02:32
volgens het woord van god die doe ik en
02:35
die komen altijd goed uit
02:40
ons zeeuwen koppig natuurlijk
02:44
oorlog gewoon doen wat we willen doen
02:47
en een verkeerd aflopen denk ik wel eens
02:49
een ga niet eens kijken
02:54
ik ga niet eens kijken
02:56
ik weet al wel eens probleem is ik vind
03:01
het vroeg me dus
03:06
god leidt ons door onze raad te geven
03:13
straat dat kind die zo’n 100
03:21
leuk raadgever
03:26
machtige god eeuwige vader
03:32
brenger van vrede jezus
03:36
raadgever raadgever
03:40
kijk eerst altijd
03:44
wat jezus gezegd heeft over iets altijd
03:47
eerst wat hij is de raadgever die god
03:51
ons in de vlees gegeven heeft en het
03:54
vlees gegeven heeft zodat we hem kunnen
03:56
volgen
03:58
hij is de raadgever die god ons gegeven
04:00
heeft
04:05
door hem hoe je de we precies wat
04:08
goedbedoeld want hij is het woord dat
04:11
met god was dat god was het vlees
04:15
geworden is
04:18
niemand heeft god ooit gezien
04:22
het woord van god zegt
04:24
johannes een iemand heeft god ooit
04:28
gezien maar jezus maakte
04:31
kenbaar gezegend zij de heren bedankt
04:37
hiervoor uw raad dat u meer raadgever
04:40
ben
04:42
belang dat met dat u mee ook al was ik
04:44
nog zo’n stomen en bruut bezig dat u mee
04:49
bij de hand gepakt heeft en mij geleid
04:52
heeft
04:54
en mijn raad gegeven hebt
04:58
en nog steeds geeft
05:04
u bent mij komen redden in mijn ellende
05:08
waar ik zat en beginnen ellende van een
05:11
wiel bc
05:14
u god ik
05:16
het u ik dank u dank u dank u dank u
05:21
dank u
05:25
keer dank u we zeggen dank u nogmaals
05:28
god leidt me door mijn raad te geven en
05:31
ik bid dat een ieder
05:34
geleid wordt door verraad
05:38
van onze heer jezus naam amen
05:45
dus laten we onze lezing doen
05:48
laten we onze lezing doen zal de 73
05:55
samen 73 samen 73
06:00
vers 24
06:04
geen zult mij leiden door uw raad en
06:09
daarna zult geen mij in heerlijkheid op
06:12
nemen
06:14
vers 23 zegt ik zal dan gedurig bij u
06:18
zijn nou laat ik net 22 gaan want dat
06:22
dan voel ik me meer door aangesproken en
06:26
ik denk dat alle mannen alle mensen
06:33
voor eenieder op de ene manier of de
06:37
andere zal een 373 vers 22
06:42
toen was ik
06:44
een vernuftig
06:47
en wist niets
06:49
ik was een groot beest b
06:55
ik zal dan gedurige lucht b u zijn geen
07:00
heb mee
07:01
rechterhand geval geen zult mij leiden
07:04
door uw raad en daarna zult geen me in
07:10
heerlijkheid op nemen
07:14
tweede komst
07:16
wie heb ik nevens nu in de hemel
07:20
wie heb ik behalve u in de hemel
07:25
mee wilt u plus mij ook niets op de
07:28
aarde behalve u
07:33
geen lust voor niet op aarde en laten we
07:36
wel wezen alles wat ik van god kreeg
07:40
daarvan zou ik genieten tot den
07:42
uitersten
07:44
want dat is mijn betaling
07:46
dat is mijn loon dat is een liever
07:49
sloane alles wat je van god krijgt
07:52
geniet ervan
07:56
ten volle de een volle
08:03
lust er niet meer het is een verschil
08:06
daartussen
08:08
maar de mensen die lusten naar dingen
08:10
die zij niet gekregen nemen van god zijn
08:14
roddelaars dieven moordenaars zijn
08:18
lusten naar dingen die zij niet van god
08:21
gekregen hebben zij lustte naar de
08:23
dingen van een andere vrouw van een
08:26
andere man van ander
08:28
daarvoor ga je glijden uitgeleide
08:32
een val je in een pot in de de hotel
08:37
vragenuur
08:40
put
08:46
dus geniet ten volle voor het god je
08:48
geeft maar lust achter niets van deze
08:51
wereld maar dat is een gevaarlijke zaak
08:56
een gevaarlijke plek
09:03
god leidt ons door onze raad te geven
09:14
samen
09:16
73
09:21
zomer 73 vers 1
09:32
dus
09:40
god is goed voor israel
09:44
voor de mensen die hem trouw zijn
09:48
god is goed voor de mensen die hem trouw
09:51
zijn
09:53
toch was ik bijna bij hem weg
09:57
bijna ging het mis met mij want ik was
10:01
jaloers op slechte mensen
10:06
steeds zag ik hoe gelukkig ze zijn
10:12
en als je op sociale media kijkt
10:17
facebook instagram oh lord
10:22
weer eens lekker he
10:25
het is alsof die mensen alleen maar
10:28
alleen maar goede dingen
10:33
geen enkele moeite daarvoor hoeven te
10:35
doen
10:38
het is geen
10:43
ze zijn nooit
10:43
ik altijd gelukkig
10:47
ze zien er altijd gezond uit
10:50
sociale media
10:54
ze hebben
10:54
een en geen pijn te lijden niet zoals
10:58
andere mensen
11:04
gewoon niet in dat spel
11:07
wees gewoon jezelf
11:13
trots slechte mensen zijn trots zal me
11:18
73 voor zes
11:20
ze voelen zich sterker dan andere
11:23
onrecht vinden ze heel gewoon
11:27
ze hebben het veel te goed en ze vinden
11:30
zichzelf geweldig
11:32
ze lachen andere mensen uit te spreken
11:36
kwaad over andere
11:38
dat geroddel en dreigen met geweld
11:43
solide genot en ze doen mensen pijn met
11:46
een woorden omdat het met slechte mensen
11:50
goed gaat
11:51
loopt iedereen achter hen aan
11:55
20 miljoen likes 30.000 voor north
11:59
100.000 vorst
12:02
7 miljoen volgers kom op mijn hand
12:07
volgelingen
12:10
volgelingen
12:15
omdat het met slechte mensen goed gaat
12:19
zal de 73 vers 10 loopt iedereen achter
12:22
hen en iedereen gelooft en woorden graag
12:27
slechte mensen zeggen de allerhoogste
12:28
god merkt toch niet
12:31
hij weet niet wat wij doen wat bestaat
12:33
toch niet zo ze een slechte mensen ze
12:39
hebben nooit zorgen
12:41
ze worden steeds rijker
12:49
ben ik dan voor niets eerlijk geweest
12:52
heb ik voor niets altijd goed geleefd
12:55
elke dag moesten klei de god strafte me
12:58
elke ochtend weer
13:01
elke ochtend weer maar ik wilde niet
13:03
meepraten met slechte mensen
13:06
ik wilde trouw blijven aan god en zijn
13:08
volk daarom probeerde ik te begrijpen
13:11
waarom het met slechte mensen goed gaat
13:16
ik heb dat
13:18
studeert of die vraag
13:21
vond ik geen antwoord maar toen ging ik
13:25
naar de tempel van god
13:27
daar ontdekte ik hoe het met slechte
13:30
mensen afloopt
13:33
nu is het meer duidelijk hier
13:37
u zorgt dat met slechte mensen fout gaat
13:41
zal niets van hen overblijven
13:44
ze worden in een keer vernietig een
13:48
einde is verschrikkelijk
13:51
als u een wegjaagt hier dan verdwijnen
13:53
ze meteen
13:55
net zo snel als een droom verdwijnt in
13:58
de ochtend
13:59
vroeger was ik waak kwaad van binnen
14:03
ik vond het leven niet eerlijk ik
14:07
begreep er niets van
14:09
ook al was ik dicht bij u
14:13
maar nu weet ik dat u er altijd voor mij
14:16
bent u houd mijn hand vast
14:19
u leidt me geeft me raad en eens zult u
14:25
mij ben je nemen
14:27
dank u god
14:29
u bent alles voor mij in de hemel en op
14:32
aarde
14:34
ook als ik geen kracht meer heb als ik
14:37
heel zwak ben dan bent u erg goed
14:41
en u zegt wees niet bevreesd
14:44
ik ben bij
14:47
altijd ben ik veilig bu
14:51
u bent alles wat ik nodig heb
14:54
met mensen die niet willen eren loopt
14:57
het verkeerd af
14:59
iedereen die niet trouw is aan u
15:02
verdwijnt voor altijd maar
15:09
scherm to hear ik wil graag dicht bij u
15:12
zijn god
15:15
tel over uw goedheid overal
15:22
ik bid en ik hoop hem in de kreet is
15:28
dat iedereen wiens hart en god
15:32
toebehoort
15:36
zich door hem laat leiden
15:38
en zijn raad volgt
15:42
jezus naam