Geloof jij dit?

Geloof jij dit?

Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;
Johannes 11:25 DSV

En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?
Johannes 11:26 DSV

2 thoughts on “Geloof jij dit?”

Comments are closed.