Zoek en vind

Zoek en vind

Jezus is Heer

En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.
Jeremia 29:13

1)Jer 29:11 Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.
Jer 29:12 Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.
Jer 29:13 En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.

References
1Jer 29:11 Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.
Jer 29:12 Dan zult gij Mij aanroepen, en henengaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.
Jer 29:13 En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.