Zijn liefde is voor altijd

Zijn liefde is voor altijd

Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid;
Psalmen 136:1 DSV – BGT