Zijn liefde is beter dan wijn

Zijn liefde is beter dan wijn

Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
Hooglied 1:2 DSV