Zij vroegen ons om een lied

Zij vroegen ons om een lied

Als zij, die ons aldaar gevangen hielden, de woorden eens lieds van ons begeerden, en zij, die ons overhoop geworpen hadden, vreugd, zeggende: Zingt ons een van de liederen Sions;
Psalmen 137:3 DSVTranscript RAW:

00:06
gezegend zij de heer gepre
00:09
de heer zijn naam zijn naam is jezus
00:14
wij danken u heer voor alles wat u voor
00:17
ons gedaan hebt
00:19
doet en nog gaat doen in jezus naam amen
00:26
in deze
00:30
de vijanden van de heer zeggen tegen ons
00:35
wanneer zij denken dat zij hem
00:37
overhand hebben zing ons
00:41
zie ons een voor de liederen sions
00:47
zorg voor ons vermaak maar wij zijn hier
00:52
niet voor vermaak
00:57
vermaak
00:57
oom simon’s 3 de een van de liederen
01:02
sions vermaak ons
01:08
het werk van god is niet voor vermaak
01:10
het is sterk onder ligt erop bouwen
01:19
ter verlossing
01:20
der verlossing geprezen zij de heer
01:24
gezegend zij de heer
01:28
geprezen hem gezegend zij de hier in
01:32
jezus naam amen
01:36
wanneer de vijanden van de heer denken
01:39
dat ze ons hebben willen zij ons
01:43
gebruiken op een manier dat niet
01:48
geoorloofd is geoorloofd is ter vermaak
01:54
daarvoor maak wordt elk geloof oh maar
02:00
niet dat ze erin geloven en de leeuwen
02:04
de vijanden van de heer
02:06
jagen op ons alsof alsof we lammeren
02:10
zijn alsof zij leeuwen zijn en hoe jagen
02:13
leeuwen
02:14
kijk naar de serengeti ze rennen achter
02:16
een kudde aan de kudde vlucht
02:20
de achterblijvers zijn de ouderen en de
02:25
lammeren
02:26
die niet zo hard kunnen rennen die
02:29
kortere pootjes hebben en die verslinden
02:35
zijn dan geestelijk zij nemen hun van
02:39
hun kudde weg en zetten ze in de kudde
02:42
van de vijand in slavernij
02:50
om het woord van god te gebruiken voor
02:52
hun eigen doeleinden en zo
02:58
de toen onze heer besloot hey wel dat
03:03
een lang gestoorde voor het maken van
03:04
het universum maar toen hij zich in het
03:08
vlees kenbaar maakte toen kwam hij de
03:13
leeuw
03:13
der leeuw en de heer der heren de god
03:18
der goden
03:20
hij kwam en als een lamp die het hij
03:23
zich voor
03:26
zodat zij vijanden
03:30
achter hem aangingen
03:32
en dachten dat ze hem verslonden hadden
03:35
het was maar een lam maar toen ontpopte
03:41
hij zich als leeuw der leeuw en
03:44
heer der heren god der goden en
03:47
verslonzen
03:49
en vernietigde hun werken
03:53
en overwon hun
04:00
in hun totaliteit
04:04
geprezen zij de heer gezegend zij de
04:07
heer
04:07
dat is moeten hier strijd en zo strijden
04:10
al zijn wachters
04:15
al zijn soldaten ze staan in de bres
04:20
onder zijn vleugels met zijn
04:23
uitgestrekte
04:25
rechter aan arm voor hun uit
04:32
ze lijken makkelijk te overwinnen zie
04:35
elias
04:38
wat zei hij tegen die die gaat ie
04:41
vrouwen
04:44
jezebel ook jezzebel breng je 800
04:52
priesters en laten wij voor grote man
05:00
het recht van god aanroepen over wie nou
05:04
goed is
05:06
jij met je 800 priesters of ik alleen
05:10
met groot
05:13
u weet hoe dat afgelopen is toch al die
05:16
800 priesters die zijn aan het zwaard
05:20
overgeleverd
05:22
gezegend zij de heer geprezen zij de
05:25
heer zijn naam is jezus
05:29
zodra zie je zeggen vermaak mijn vermaak
05:33
ons vermaken ons met een liedje voor de
05:37
god
05:38
vermaken ons met een wel
05:41
leidend gesprek met een mooie en om dat
05:48
is wat ze willen toch dat je altijd maar
05:50
goeie dingen zegt nooit uit geen enkele
05:54
vers van de heer die een beetje in
05:58
onderwijzend is altijd uit iets dat
06:02
vrede voor alle en
06:04
u en een ieder geeft maar dat is niet
06:07
waarvoor de heer is gekomen
06:09
de heer is gekomen voor justitie voor
06:12
recht voor allen
06:14
want zonder echt voor alle
06:17
is er geen vrede en aan iedereen die
06:22
denkt dat het dat ze wel
06:24
wij zijn voor het rechts van alle wij
06:27
komen op je moet dat doen wij komen op
06:30
voor de laat ik maar wat zijn wij komen
06:36
op voor de zwarte in onze samenleving
06:39
wij staan met hun samen luistert goed
06:42
luistert goed naar wat ik zeg
06:44
kijk er is laatst is er een man
06:48
gegrepen door de politie hier in amerika
06:50
maar de blanke mensen die daar waren die
06:54
waren video aan het maken die zeggen
06:55
waarom pak je hem op wijzen hetzelfde te
06:58
doen waarom pak je hem op dat is goed
07:00
dat is goed
07:01
en toen is hij gered van wat zou
07:05
gebeuren dat is goed maar als we goed
07:09
naar wat ik zeg zo lange zwarte man niet
07:12
op zichzelf recht kan gekregen niet op
07:16
zichzelf
07:17
maar afhankelijk is van een blanke
07:21
om voor hem op te komen is er geen recht
07:26
is er geen recht en dus zal er geen
07:32
vrede zijn en volgens
07:36
is heel simpel heel simpel laat elk
07:39
politieagent en camera hebben laat dat
07:45
stream dat live laat dat weet je wel
07:50
tegelijkertijd overal zijn net zoals je
07:52
politiescanner kunnen hebben dan kun je
07:55
op youtube kanaal die politie kanalen
07:57
kijken en zo tranen grens een ding
08:02
uitmaakt
08:05
stel het werk niet laat ze allemaal met
08:06
twee lopen zodra je iets gaat doen zou
08:11
dat ding aan
08:13
zodra iemand iemand jou zegt van hey je
08:17
hebt me in elkaar geslagen voor niets
08:20
waar is je camera bewijzen dat niet voor
08:22
niets was dat niet te veel was
08:27
oh hij was uit ook dan ben je per
08:29
definitie schuldig
08:30
punt uit dan zal er echt zijn
08:35
dan pas dan pas zal er echt maar zolang
08:42
een zwarte leeuw wegnam behalen door
08:46
tussenkomst van een blanke
08:50
er is geen recht want je moet de ene
08:53
meester die slecht is moet je aanklagen
08:57
via de andere meester die goed is
09:01
het probleem is niet of de meester goed
09:03
of slecht is want dat is willekeurig
09:07
het probleem is je hebt een meester
09:09
nodig je bent een slaaf
09:17
zingt ons hun een van de liederen sions
09:22
en ze zijn allemaal voor het vermaak
09:24
voor macro’s
09:26
de mee goed in daarvoor hebben we je
09:28
hier vermaken ons verder kun je toch
09:30
niks
09:35
gezegend zij de hier iedereen wil weten
09:38
hey hij zegt dit hij zegt dat maar hij
09:41
zegt niks over wat we
09:44
the te moeten doen dit is wat je
09:46
die factor moet doen zorg ervoor dat een
09:49
ieder zijn recht kan krijgen
09:52
daarom heeft de hier zich gemanifesteerd
09:56
daarom als lam als lam
10:01
zij de leeuw als man en al zijn wachters
10:07
al zijn kapitelen van de wacht al zijn
10:10
soldaten als zijn profeten zijn zo want
10:15
zij zitten in hem en hij in hun
10:20
hoe je vrede hebben tussen de rassen
10:23
zorg dat elke ras zijn recht kan krijgen
10:30
ongeacht hoe ze eruit zien
10:33
waarom moet de politie deze anders
10:35
behandelen dan die zorg dan dat er
10:38
altijd toezicht is het is al gebleken in
10:42
al deze jaren dat er toezicht nodig is
10:46
zodat iedereen meteen te weten hoe ze
10:49
niet na 30 dagen niet na 60 dagen
10:52
neem het een en dat zal het gedrag
10:56
veranderen
10:58
andere dingen zullen dat gedrag nooit
11:00
veranderen want er is dan altijd
11:02
willekeur
11:03
er is altijd een tijdje om het een
11:05
verhaaltje op te komen
11:12
gezegend zij de hier geprezen zij de
11:14
heer heer geef ons uw woord met uw stem
11:17
in onze harten
11:18
die van u zijn in jezus naam amen
11:23
jezus naam amen
11:26
samen 137 vers 1
11:32
aan de rivieren van babel daar zaten mij
11:35
ook winden wij als wij gedachten en sion
11:40
we hebben onze harpen gehangen aan de
11:43
wilgen die daarin zijn al zei die ons al
11:47
daar gevangen nieuw de
11:48
de woorden in sleets van ons begeerde
11:52
en zij die ons overhoop geworpen hadden
11:54
vrucht
11:56
zeggende zingt ons een van de liederen
12:00
sion
12:01
wij zeiden hoe zouden wij een lied des
12:04
heeren zingen in een vreemd land
12:07
een ongelovige land indien ik u vergeet
12:10
om jeruzalem zo vergeten mijn
12:13
rechterhand zichzelf
12:15
mijn tong brieven en mijn gehemelte
12:19
zo ik aan u niet gedenken zodat
12:21
jeruzalem niet verheffen boven het
12:25
hoogste mee naar blijdschap
12:27
heren gedenkt aan de kinderen van edom
12:30
aan de dag van jeruzalem die daar zeiden
12:35
op loodsen ontbloot ze tot haar
12:37
fondament
12:38
toe dochter van babel
12:42
of dochter van babel oh oh die vrouw o
12:46
yes o bel die geest die verwoest
12:50
zult worden wie is met mij
12:55
ja hoe wie is met mee
13:00
werp haar niet de auto
13:06
van babel die verwoest zullen worden
13:08
welgelukzalig
13:10
zal hij zijn die u uw misdaad
13:14
vergelden zal die gaan ons misdaan
13:18
hebt welgelukzalig zal hij zijn die uw
13:23
kinderkunst grijpen en aan de stier rots
13:26
verpletteren zal
13:28
en het gaat niet om kinderen tegen een
13:30
steen grootste gooien
13:31
laten we god is geest
13:36
het gaat om degenen die zij van
13:39
vanuit de van bewustzijn van de
13:42
aanwezigheid van god
13:43
hebben weg gedreven naar
13:47
totaal in de wereld zijn daar gaat het
13:49
om
13:50
zijn werken de werken van de vijand
13:53
worden gebroken worden gebroken
13:58
gezegend zij de hier geprezen zij de
14:01
hier zijn naam is jezus
14:05
wij danken u heer weet dank en u weet
14:08
duncan u o koning
14:12
o heer
14:15
olé ola
14:18
god met ons hmm