Wijsheid is beter dan kracht

Wijsheid is beter dan kracht

Toen zeide ik: Wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid des armen veracht, en zijn woorden niet waren gehoord geweest.
Prediker 9:16 DSV


Transcript RAW:

00:01
gezegend zij de heer gezegend zij de
00:04
heer zijn
00:06
is jezus wij danken u heer voor al uw
00:10
woorden voor alles wat u ons
00:14
toegezegd is voor alles wat u voor ons
00:16
gedaan hebt
00:18
wij danken nu
00:20
omdat u onze heer bent en uw wijsheid uw
00:26
wijsheid
00:28
uw wijsheid ons leidt
00:32
door alles wat er in deze wereld gebeurt
00:36
in jezus
00:38
wij danken nu met donkere
00:42
dokkum
00:45
wijsheid is beter dan kracht wijsheid is
00:50
beter dan kracht aan hoor de wijsheid
00:55
van de acht en hun woorden niet gehoord
01:00
wijsheid
01:04
is beter dan kracht wijsheid is beter om
01:08
kracht wijsheid is wederom 8 wijsheid is
01:12
beter dan een soort een toren
01:14
wijsheid
01:16
is beter
01:19
zij is beter prediker 9 vers 16 prediker
01:24
9 vers 16
01:30
toen zeide ik zeg solomon
01:34
beginnen die wijsheid gevraagd en
01:37
gekregen heeft van god
01:39
toen zeiden wij zeiden ze beter hun
01:41
kracht
01:42
hoeveel de wijsheid van de armor veracht
01:46
wordt er door de niet gehoord worden
01:51
wij zijn is beter dan kracht en ik bid
01:54
dat iedereen voor wijsheid vraagt voor
01:58
wijsheid vraag
02:01
want dat is beter dan kracht
02:06
zo dat is een waren ook een worden onze
02:08
woorden niet gehoord
02:11
bid ik dat iedereen voor wijsheid vraagt
02:15
wijsheid zodat hij goed zodat we
02:20
allemaal goed aangestuurd kunnen worden
02:23
door alle paden van dit leven in jezus
02:27
naam amen
02:31
wijsheid is beter en kracht
02:33
dank u heer dat u uw wijsheid altijd
02:36
beter is dan de kracht van de wereld
02:41
president 9 vesting
02:44
309
02:45
vesting
02:51
printer 9 versie
02:53
zekerlijk dit alles heb ik in mijn hart
02:57
gelegd op dat ik dit alles klaar le
03:01
mocht verstaan dat de rechtvaardigen en
03:05
de wijze en hun werken in de hand
03:07
gods’ zijn ook liefde ook haat weet de
03:12
mens niet uit al hetgeen voor zijn
03:14
aangezicht is
03:22
en weet het niet
03:28
de rechtvaardigen en de wij zijn degenen
03:30
die christus de in jezus zetten
03:33
worden soms gaan
03:38
maar zo langs hun werken in de han van
03:40
god zijn
03:41
als een o liefde of haat krijgen zijn
03:44
blij
03:48
sommige anderen die hebben de wijsheid
03:50
van de werelden die vergaren maar meer
03:52
macht en meer geld en kijk in het nieuws
03:59
is dood access
04:05
haar
04:07
enge ziektes
04:12
soms zijn ze ellendig in als een wilde
04:15
nog een geld
04:21
soms zal het niemand van ze
04:24
mens weet niet wat er komen gaat
04:30
maar wij weten dat ook al zijn we arm
04:32
dat we blij zijn in jezus
04:37
ongeacht of een oh veel hebben roef
04:38
lenen
04:40
gezegend zij de heer prediker 9 vers 2
04:46
alle ding alle ding wedervaart en gelijk
04:50
aan alle andere
04:53
alles gebeurt eenieder op dezelfde
04:56
manier
04:59
en zeker te doen
05:02
gelijk aan alle andere enerlei
05:05
wedervaart de rechtvaardigen en de
05:08
goddelozen
05:10
het is hetzelfde de door comfort de
05:13
rechtvaardigen en de goddelozen hun
05:15
goede
05:16
en de lijnen als denon kleine
05:20
zo die over als die die niet of er
05:25
gelijk de goede alzo op een zondaar die
05:30
die zweert gelijk die die ten
05:34
vreest iedereen komt aan zijn einde in
05:40
het vlees
05:45
dit is een qua
05:47
door alles wat onder de zon geschiedt
05:51
dat een er leiding alleen wedervaart
05:54
en dat ook het hart naar mensenkinderen
05:56
vol boosheid is dat er in hun leven
06:01
onzinnigheden zijn in hun hart en daarom
06:06
moeten zijn naar de doden toe maar voor
06:10
degenen die voor gezelschap is bij alle
06:14
levende is er ook worden levende hond is
06:18
beter dan een dode leeuw op dode leeuw
06:20
kan iets doen
06:23
leven gewoond
06:25
gaan van alles doen dan nog blaf
06:29
hij gaat nog wisselen we hebben lef leuk
06:37
help jagen
06:41
ook al is er veel minder dan een leeuw
06:46
ook al is er veel minder dan een leeuw
06:53
iedereen die nog leeft ongeacht wat ze
06:57
mag wat zijn status is
07:01
is nog in staat als hij niet bij jezus
07:03
is om alsnog te komen er is nogal de
07:06
doden
07:07
rusten en zijn onschuldig doen niet of
07:15
het kwaad gestorven bent dan bij in het
07:17
kwaad gestorven was je de true je
07:19
gestorven bent ermee in het goede
07:20
gestorven maar zolang je nog leeft
07:23
het maakt niet uit of je door andere
07:25
aangekeken wordt als zijnde van weinig
07:28
waarde
07:32
begrepen begrijp één ding heel goed je
07:35
bent nog van veel meerwaarde naar een
07:38
dode koning
07:42
dode koning onze koning is de koning die
07:46
leeft die leeft
07:50
wie weet
07:54
levende hond is beter dan een dode leeuw
07:56
ook al zeggen mensen dat je niet veel
07:59
waard bent
08:02
onze koning die leeft mee heel veel
08:07
waard want de levende
08:12
de levende reader 9 vers 5
08:16
maar de levende weten dat zij sterven
08:18
zullen
08:20
maar de doden doden weten niet met al
08:25
ze hebben ook geen loon meer maar een
08:27
gedachte is is vergeten ook is al reden
08:34
hun liefde ook en haat ook een
08:36
eeuwigheid voor gaan
08:38
zij hebben geen deel meer in deze regio
08:40
in alles wordt onder de zon geschiedt
08:44
zij doen niets
08:47
zij doen niet heel veel culturen
08:51
een heleboel geloven de proef in de
08:54
doden die verkeerde dulden die vereren
08:57
bedoelde mij voor heren niet een dode
09:04
[Muziek]
09:05
koning prins nee maar voor eer en de
09:09
levende god
09:12
ik ben moet is het ik ben ik ben
09:25
levend
09:28
levend
09:35
en als je doden varieert of zeggen
09:37
ga met ons in ons een lichte inwinnen
09:41
bij me doden tegen op doel die
09:47
zijn onschuldig ze liggen dagen ze zijn
09:50
gewoon de
09:52
degenen die gestorven zijn in christus
09:54
en christus wachten op zijn terugkomst
09:59
en de anderen wachtten ook want wij bij
10:01
zijn terugkomst gaat iedereen behoort in
10:05
voor de
10:07
zijn woord doet er zijn woord
10:18
prediker mega versie voor dus als je
10:20
iets verkeerd
10:21
iemand vereerd die reeds dood is die
10:26
reeds dood is
10:29
misschien moet je daar nog even over
10:30
nadenken
10:35
is te als je geen christen bent geen het
10:40
boek in de bijbel worden niet gisteren
10:43
ook nog honden genoemd
10:45
bedenk dan ineens dit een hond
10:49
levende hond is meer waard dan een dode
10:52
leeuw
10:55
je
10:56
heel veel
10:59
de heer wieltje
11:03
hij heeft je ogen me
11:09
dus bedenk even heel goed wat je aanbidt
11:14
wie aanbid ik bid dat god een ieder
11:21
laten zien dat doel
11:24
aanbidden geen goede zaak is
11:30
dat een ieder die in het boek van god
11:34
kijkt in de bijbel leest
11:42
dan lezen
11:44
worden of wacht om herenigd te worden
11:47
met ons eerder
11:51
eeuwige leven
11:53
in jezus
11:56
zitten te wachten tot er een verloting
12:04
het is de de wijsheid die rotsen
12:11
ga dan heen vers 7
12:15
eet uw brood met vreugde en drinkt uw
12:19
wijn van goederen harte want god heeft
12:23
al reden en behagen en uw werpen
12:29
daarom heb je broer daarom heb je
12:30
drinken
12:32
daarom hebt u laat uw klederen
12:38
tijd fit zijn en laat op uw hoofd geen
12:42
olie
12:43
ontbreken geniet het leven met de vrouw
12:48
die geen lief hebt al de dagen nieuws
12:51
tijden levens
12:53
welke god u gegeven heeft onder de zon
12:56
al uw ijdele dagen want dit is uw deel
13:00
in dit leven en van uw arbeid dien geen
13:07
arbeid
13:08
onderzoek
13:11
dit is uw deel in dit leven van uw er
13:17
bij het liefhebber van de vooral de
13:20
geliefde het genieten van eten brood
13:25
ermee
13:27
drank en mij
13:30
en de wijn van toen is niet omheen van
13:32
nu en over sterker dan spreken we niet
13:37
sterk
13:39
hand is voor degenen die klaar zijn om
13:41
te sterven
13:46
maar het genieten van
13:47
het leven en van de dimmen dingen van
13:49
dit leven die u gekregen heb van god dat
13:52
is een gift van god geniet ervan
13:55
alles
13:58
liefde 914 alles wat uw hand vindt om te
14:01
doen
14:02
doe dat met uw macht met alluma met wat
14:06
u hebt als nog wat er is geen werk noch
14:11
voorziening
14:12
nog wetenschap nog wijsheid in het graf
14:17
dagen heen ga
14:22
wanneer je eenmaal gestorven ben wanneer
14:25
ik e-mail sterf
14:26
is er niets meer te doen niet
14:31
gr
14:31
ik mix te verzinnen niks op te schrijven
14:35
niks te zeggen
14:36
niks te bedenken geen wetenschap niks
14:42
dat ik nu geen wijsheid
14:46
er is niet staan de scholen
14:49
wachtkamer
14:53
ik keerde mij en zag onder de zon dat de
14:57
loop niet eens daar snelle noch de
15:01
strijd der helden nog ook de spijs der
15:03
wijzen
15:05
nog ook de rijkdom der verstandigen noch
15:08
ook de gunst der wetenschap
15:11
de er wel wetende maar dat tijd en
15:14
toeval aan alle deze
15:19
weber vest
15:21
maakt niet uit wat je doet of je helpt
15:24
bent of je wijs bent of je snel bent of
15:29
je verstandig bent of je
15:32
ik ben of je wijs bij
15:39
maar tijd en toeval tijd en toeval
15:44
bepalen of je sterft of niet
15:50
of wie dit is
15:50
app waarmee keertje sterf
15:55
en of je vandaag sterft of niet dat ook
16:01
de munt
16:02
zijn tijd niet weet gelijk de vissen die
16:06
gevangen worden met het boze
16:10
gelijk de volgende die gevangen worden
16:13
met een strik
16:15
gelijk die al zo worden de kinderen der
16:18
mensen verstrikt ter bozer tijd wanneer
16:23
derzelve
16:25
haas telijk over hem wel
16:30
ook heb ik onder de zon deze wijsheid
16:33
gezien
16:35
ze was groot bij mij er was een kleine
16:38
stad en weinig liefde waren daar in een
16:43
groot koning kon tekenen en hij
16:46
omsingelden ze
16:48
wij bal de grote vastigheden tegelen
17:02
mijn vonden
17:04
het een arm een wijze man in je de stad
17:09
verloste
17:11
door zijn wijsheid door zijn wij zijn
17:13
maar geen mens gedacht en zelf een arme
17:17
man
17:18
niemand herinneren hem
17:20
niemand sloeg acht op hem
17:27
maar hij was degene die de staat
17:30
verloste
17:34
toen zeide ik prediker 9 vers 16 toen
17:37
seizoen
17:40
koning in jeruzalem degenen die wijsheid
17:45
had gevraagd en gekregen van god
17:48
wijsheid is beter dan kraag hoewel de
17:52
wijsheid des armes veracht en zij worden
17:55
niet waren gehoord geweest
17:59
wijsheid is beter hun kracht
18:02
ogen worden wijsheid van de armen
18:05
veracht en hun woorden worden niet
18:09
geleid op hun woorden
18:15
de hoort
18:16
wij ze moeten in stilheid aangehoord
18:19
door de
18:20
meer dan het geroep verschenen die dus
18:24
die over de zotte hier
18:27
de wijsheid is beter dan de krijgt
18:30
wapenen
18:33
maar een enig zondaar verdacht veel goed
18:39
de wijze kunnen veel veel goeds doen
18:42
maar iemand met boze bedoelingen kan
18:47
heel veel verderf zaaien
18:53
paar in de geschiedenisboeken
18:56
kijk maar in de vader wij danken u voor
19:00
uw woord
19:01
we danken u voor het woord
19:05
wij bidden we bidden voor een ieder
19:15
en voor onszelf daarom altijd voor ogen
19:18
mogen houden dat uw geest in ons altijd
19:23
ons erop wijst dat wijsheid
19:27
beter is dan kracht
19:30
ook al wordt die wijsheid vooral omdat
19:33
we arm zijn
19:35
ook al worden we worden er niet naar ons
19:37
geluisterd
19:41
wijsheid is altijd beter dan kracht
19:44
uw wijsheid is altijd beter dan de
19:48
kracht van de wereld
19:49
jezus naam dank u