Wij zijn gelukkig

Wij zijn gelukkig

Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.
Psalmen 84:5 DSV

Psa 84:6 Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.
Psa 84:12 (84:13) HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.