Gedenkt

Weten jullie niet meer?

Jezus is Heer

Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet?
Marcus 8:18 DSV

En gedenkt gij niet, toen Ik de vijf broden brak onder de vijf duizend mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? Zij zeggen Hem: Twaalf.
Marcus 8:19 DSV