Welgelukzalig

Welgelukzalig

Jezus is Heer

Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar, zeggende: Vele dochteren hebben deugdelijke gehandeld; maar gij gaat die allen te boven.
Spreuken 31:28-29 DSV