Wees er klaar voor

Wees er klaar voor

Jezus is Heer

Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende.
Lucas 12:35 DSV

Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.
Lucas 12:40 DSV – BGT