Samenwonen in harmonie

Samenwonen in harmonie

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!
Psalmen 133:1 DSV

1)Joh 17:21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

References
1Joh 17:21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.