Mijn vriendin

Mijn vriendin

Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u.
Hooglied 4:7 DSV – BGT

1)Eph 5:27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.

References
1Eph 5:27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.