Mijn volk kent de wetten niet

Mijn volk kent de wetten niet

Jezus is Heer

Zelfs een ooievaar aan den hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif, en kraan, en zwaluw, nemen den tijd hunner aankomst waar; maar Mijn volk weet het recht des HEEREN niet.
Jeremia 8:7 DSV