Maak muziek en zing

Maak muziek en zing

O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer.
Psalmen 108:2 DSV – BGT – JILDTranscript RAW:

00:02
gezegend gezegend zij de heer geloofd
00:06
zij zijn naam is jezus
00:10
ik zal zingen een psalm zingen ik zal
00:12
zingen en muziek maken
00:14
ik zou muziek maken in zingen over u god
00:17
over u hier vertellen over u in zang en
00:24
lof over u hier
00:30
maak muziek en zing
00:34
volk van god maar muziek en zing
00:40
maakt muziek en zingen in jezus naam
00:43
amen
00:46
we maken muziek en zingen omdat wij blij
00:48
zijn voor alles wat hij voor ons doet
00:51
met alles wat ik zal zingen en zo ik zou
01:00
zingen in de heer
01:01
eer en en loven zijn naam omhoog houden
01:04
en vertellen over al zijn daden
01:09
gezegend zij de heer jezus naam amen
01:15
zalm 108 vers 2 samen
01:19
108 vers 2
01:24
u geeft mij moet god u geeft mij moet ik
01:30
wil muziek maken en zingen met heel mijn
01:33
hart
01:34
ik wil mijn harp laten klinken ik wilde
01:37
zo’n wakker maken met mijn lied
01:39
heer ik wil u danken overal op aarde wil
01:42
ik voor je zingen
01:44
hier uw liefde is groter dan de wereld
01:47
groter dan de wereld
01:52
je liefde is groter dan de wereld
01:57
uw trouw is zo hoog als de hemel
02:03
uw troon is groter dan het hele heelal
02:07
god
02:07
laat zien hoe machtig u bent in de hemel
02:10
en op aarde in het in heel het heelal
02:15
redden mensen van wie je houdt hout hoor
02:17
lege bed en help hem help hem god god
02:24
heeft ons een tempel gesproken ik zal je
02:27
vijanden verslaan
02:29
ik zal je eigen om de overwinning ik
02:32
veroverde stad
02:33
seachem ik neem het daalt bij zoekwoord
02:36
weer in bezit het gebied elia
02:39
zal weer van mij zijn en heel het gebied
02:42
van de stam manasse
02:44
ik zal hier zijn in een frame en juda
02:48
in heel israel van noord tot zuid ik zal
02:51
ook mooi en edom veroveren en juichend
02:55
zal ik de filistijnen overwin god u
03:00
wilde ons niet meer zien maar hij boos
03:02
nu gaan met onze liegen snee
03:06
ga voor roze soldaten uit breng ons naar
03:09
het land edom breng ons in de steden van
03:11
de vijand
03:12
bescherm ons tegen onze vijanden mensen
03:15
kunnen we ons niet helpen
03:17
maar samen met u zijn we sterk u zult
03:20
onze vijanden verslaan
03:23
gezegend zij de hier geloofd zij de heer
03:26
want hij is groot en machtig
03:29
trouw zoals geen ander ik zal zingen in
03:32
samen zingen is al zingen en juichen en
03:36
de heer loven
03:38
want hij is mijn heer ik maak muziek en
03:44
zing met heel mijn hart
03:48
om hem gezegend zij de hier in jezus
03:52
naam amen