Maak geen markt van mijn vaders huis!

Maak geen markt van mijn vaders huis!

Jezus is Heer

En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.
Johannes 2:16 DSVTranscript RAW:

00:13
gezegend zij de heer geprezen zij de
00:18
heer zijn naam is jezus
00:22
[Muziek]
00:23
wij danken u heer
00:26
dat u onze heer bent met u altijd bij
00:29
een bij ons bent gezegend en geprezen
00:33
zij de heer in jezus naam amen
00:41
maak geen markt voor mijn vaders huis
00:45
woorden van de heer maakt geen mark van
00:48
mijn vaders huis
01:04
johannes 2 vers 16
01:14
en hij zeide tot degenen die de duiven
01:16
verkocht en neem deze dingen van hier
01:19
weg maar niet het huis mijn zwaarders
01:23
tot het huis van cool konden
01:26
maak het huis van mijn vader
01:28
geef marcy markt van mijn huid zo
01:31
bepalen
01:31
laat elke maand zichzelf onderzoeken en
01:35
zien of hij het huis van god
01:38
een markt gemaakt
01:41
en jullie weten toch dat wij onze
01:43
lichamen
01:45
het huis
01:46
zij dat gemaakt is voor de hij begint
01:52
soort in de tempel is als voorbeeld
01:55
zo is het ook in ons
01:58
maak het hij is een vader ging maar waar
02:01
geen barbaren
02:08
jongens 214 begint het
02:12
vormen beeld
02:19
en hij vond
02:23
in de tempel de lossen
02:27
papa en druiven en een vond in de tempel
02:32
die oosten en schapen in duiven
02:34
verkochten en de wisselaars daar zitten
02:39
we ze weer verkopen waren
02:43
oh god over mensen die geld wissel de
02:50
en een gesel van touwtjes gemaakt hebben
02:53
en de drie wijzen alle uit en tempel op
02:58
de schapen in de ossen en het geld der
03:01
wissel are
03:02
stortte hij uit en keerde de tafel en om
03:07
en hij zeide tot degenen die de druiven
03:10
die de duiven verkochte min deze dingen
03:13
van hier weg maakt het huis mijn zijn
03:17
vaders
03:19
heilig
03:22
maakt niet het huis mijn vaders
03:25
tot het huis van koophandel
03:28
zegent zei de heer geprezen
03:32
wij danken u zeer voor uw woord
03:36
voor uw woord
03:40
dat ons ten alle tijden
03:44
uw boodschap
03:47
geef
03:49
met uw geschreven met uw gegeven hoort
03:52
met uw stem in onze harten
03:58
die van muze
04:00
geef ons uw woord weer met uw stem in
04:04
onze harten
04:06
gewoon ze had
04:08
johannes 2
04:15
johannes twee verse
04:27
twee dagen later was er een bruiloft in
04:31
kana
04:32
verplaatsen carrière de moeder van jezus
04:34
was op het feest en ook jezus en zijn
04:37
leerlingen waren uitgenodigd
04:40
toen de wij een op raten zei de moeder
04:41
van jezus
04:42
sem geen werk meer
04:44
jezus zei tegen haar mooi bemoei je niet
04:48
met wat ik moet doen
04:51
bemoeien het juiste moment voor mij is
04:55
op niet te komen
04:56
toen zei de moeder van jezus tegen de
04:58
dino op het feest
05:00
doe precies wat hij zei
05:02
maar zonder daar 6 stenen water pakken
05:05
in elke balkon ongeveer 100 liter water
05:09
met het water konden mensen zich wassen
05:12
volgens de regels van de joodse
05:14
godsdienst
05:16
jezus zei tegen de dienen haren vul die
05:18
bagger met water te dienen er voldoende
05:21
bakken tot de room
05:24
toen zei jezus haal er wat haal er nu
05:27
wat uit en brengt dat na de leider van
05:30
het feest en dienaren deden wat jezus
05:33
zei de leider van het feest
05:35
proefde van het water het was mijn
05:37
gehoor de dienaren die het water
05:40
gebracht hadden wisten waar het vandaan
05:42
kwam
05:43
maar de leider van het feest wist dat
05:45
niet hairy de bruidegom en zei iedereen
05:49
ging zijn gasten eerst de beste wijn
05:52
de minder goede wijn geeft hij daarna
05:54
als de gasten al dronken zijn
05:57
maar je hebt de beste wijn voor het
05:59
laatst bewaard
06:04
dit wonder in kana in galilea was het
06:07
eerste wonder dat jezus deed
06:10
zo liet hij zijn hemelse mag zien
06:14
en hetzelfde heeft god ook gedaan
06:20
en eerst het gewone wijk de wet
06:24
de profeten mozes de profeten
06:28
het aan en stuurde hij
06:30
het vlees geworden hoe god met ons
06:34
de goed erbij
06:39
dit wonder in kana in galilea was het
06:42
eerste wonder dat jezus deed zo liet hij
06:44
zijn hemelse macht zien en zijn
06:46
leerlingen geloofde in hem
06:48
daarna ging jezus naar de stad kafarnaum
06:51
samen met zijn moeder zijn broer ze zijn
06:53
leerlingen daar bleven ze een paar dagen
06:57
vlak voor het joodse paasfeest geen
06:59
jezus naar jeruzalem in de tempel zag
07:02
hij handelaars die geld wissel de
07:04
en mensen die koeien schapen en druiven
07:06
verkochte
07:08
toen maakte jezus van een stuk touw en
07:10
zweep en daarmee begon hij iedereen weg
07:13
te jagen
07:14
alle koeien en schapen jaagde hij de
07:16
tempel uit hij gooide de tafels van de
07:18
handelaars ontwerp zodat al het geld om
07:21
de op de grond en hij liep tegen de
07:26
duiven verkopers
07:28
weg met die duiven jullie maken een
07:30
markt van het huis van mijn vader
07:33
de leerlingen herinnerde zich wat er in
07:36
de heilige boeken staat mijn liefde voor
07:39
uw tempel is groot ik kan aan niets
07:41
anders denken
07:44
ze begrepen dat die woorden over jezus
07:46
gingen
07:49
toen zeiden de joodse leiders tegen
07:51
jezus
07:53
kunt u met een teken bewijzen dat u dit
07:56
soort dingen mag doen
07:58
jezus antwoordde break deze tempel maar
08:01
af dan zal ik hem binnen 3 dagen weer
08:04
opbouwen en heeft het niet over de grote
08:07
tempel heeft het over zijn lichaam want
08:10
elk lichaam is gemaakt als stempel
08:13
voorbestemd om tempel te zijn
08:17
voor de heilige geest
08:20
de leiders zeiden de bal van deze tempel
08:23
is 46-jarige duur en u denkt dat u en
08:26
binnen drie dagen kunt opbouwen
08:29
maar bij de tempel bedoelde jezus zijn
08:32
eigen lichaam
08:33
later toen jezus was opgestaan uit de
08:36
dood
08:37
herinnerde de leerlingen zich wat jezus
08:40
gezegd had en ze geloofden zijn woorden
08:42
en wat de heilige boeken over hem zeggen
08:46
want de wet vanaf mozes
08:50
door al de profeten heen
08:53
alle profeten alle profeten en de
08:58
psalmen
08:59
getuige van jezus
09:03
jezus bleef in jeruzalem om het joodse
09:06
paasfeest te vieren
09:08
veel mensen gingen in hem geloven toen
09:10
ze bij wonder zijn wonderen zagen en het
09:13
paasfeest is een ander
09:17
een ander beeltenis van jezus
09:20
want tot de joden in egypte waren
09:22
voordat ze weggingen
09:24
toen moesten ze van een onschuldige lang
09:28
het bloed nemen en op een duur zetten
09:30
zodat de
09:34
zodat de verwoeste niet in een huis kwam
09:39
als hij dat tegen zag maar over een huis
09:41
ging en alleen de huizen van de gripton
09:47
are
09:47
aangevallen werden zeven zei de heer een
09:51
geprinte zijn maar jezus
09:55
en zo is het ook met ons als wij gedekt
09:58
zijn door het bloed van jezus
10:00
dan komt de verwoester
10:03
en we liever nog een gaat van alles with
10:05
waar we leven nog
10:08
vergeet dat niet we leven nog
10:13
maar jezus vers 24 had geen vertrouwen
10:17
in hen
10:20
veel mensen gingen in hem geloven toen
10:23
ze zijn woonde rustdagen
10:26
als ze wonderen zien dan willen mensen
10:27
geloven zullen een teken zien zullen
10:30
wonder zien en daar gelooft god niet de
10:35
maar jezus had geen vertrouwen in hem
10:39
omdat hij hen allemaal kinda niemand
10:42
hoefde hem iets over hem te vertellen
10:45
wat hij wist precies hoe mensen van
10:48
binnen zijn
10:50
laat iedereen zichzelf eens goed
10:54
bekijken beoordelen
11:03
en denken aan het feit dat je geen maar
11:05
het mag maken van het huis van god
11:09
op de tempel van je lichaam
11:13
jezus naam amen