Maak geen markt van mijn vaders huis!

Maak geen markt van mijn vaders huis!

Jezus is Heer

En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel.
Johannes 2:16 DSV