Looft de HEER

Looft de HEER

Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
Psalmen 118:1,29 DSVTranscript RAW:
00:00
de heer gezegend zij de hier geloofd zij
00:05
de heer
00:06
zijn naam is jezus wij dank u heer dat u
00:10
onze heer bent met dank u heer dat u
00:14
onze hier bent
00:18
onze heer degenen die medelijden met ons
00:22
hier degene die medelijden met ons heeft
00:27
voor ons zorgt
00:30
en naar ons om kijkt weet dan kunnen we
00:35
dan kunnen
00:37
looft de heer zeg dank aan de hier voor
00:43
alles voor alles wat hij voor ons doet
00:51
looft de heer geef dank aan de heer want
00:56
hij is goed hij is goed
01:03
al zijn werken zijn goed voor ons zijn
01:07
vol met medelijden met barmhartigheid
01:13
wij danken u heer dat u gekozen hebt om
01:17
onze hier te zijn
01:21
in jezus naam amen
01:25
in jezus naam amen gezegend zij de in
01:28
geloofd zij de heer ik dank u zeer voor
01:33
uw goedertierenheid
01:37
die voor eeuwig is
01:41
zalm 118 zo heer geef ons uw woord met
01:47
uw stem in onze harten
01:51
die van zijn jezus naam amen
01:56
ze hadden 118 versie
02:02
looft den heere want hij is goed want
02:07
zijn goedertierenheid is in der
02:10
eeuwigheid dat israël nu zeggen dat het
02:14
volk van god nu zegt dat zijn
02:18
goedertierenheid
02:19
in de eeuwigheid is dat israël nu zeggen
02:23
dat zijn goedertierenheid in der
02:26
eeuwigheid is het volk van god nu zegt
02:29
dat zijn goedertierenheid in der
02:34
eeuwigheid is een reis van aaron zeggen
02:37
nu dat zijn goedertierenheid
02:40
in der eeuwigheid is als een ministers
02:43
zeggen het zijn goedertierenheid in de
02:46
eeuwigheid is dat degene die de heere
02:50
vrezen nu zeggen dat zijn
02:52
goedertierenheid in de eeuwigheid is uit
02:56
de benauwdheid
02:59
heb ik den heere aangeroepen de here
03:02
heeft mij verhoord stellende mij in de
03:06
ruimte
03:09
de heere is bij mij ik zal niet vrezen
03:12
wat zal mij een mens doen de heere is
03:17
bij mij onder degenen die meehelpen
03:21
daarom zal ik mijn lus zien aan degenen
03:25
die mij haten het is beter tot den heere
03:30
toevlucht te nemen dan op de mens te
03:33
vertrouwen
03:34
er is beter tot den heere toevlucht te
03:37
nemen dan op prinsen te vertrouwen
03:40
alle heidenen hebben mee omringt het is
03:44
in de naam des heren
03:46
dat ik ze verhouden heb ze hebben mij
03:49
omringt
03:50
ja ze hadden mee omringt het is in de
03:53
naam des heren
03:55
dat ik ze verhouden zij hadden mee om
03:59
ring als bij je
04:01
zij zijn uitgeblust als een door mijn
04:04
vuur het is in de naam des heren dat ik
04:08
ze voor houden heb
04:10
hij had mij zeer hard gestoten tot wants
04:14
to maar de here heeft mij geholpen
04:17
de here is mijn sterkte en samen want
04:22
hij is mij tot heel
04:23
geweest in der tenten in de tent en der
04:27
rechtvaardigen is een stem des gereisd
04:30
en des heils
04:32
de rechterhand des heeren doet krachtige
04:35
daden
04:36
de rechterhand des heren is verhoogt de
04:40
rechterhand des heeren
04:41
doet krachtige daden ik zal niet sterven
04:46
maar lieve en ik zal daar de werken des
04:49
heeren vertellen
04:51
ik zal niet sterven maar leven en ik zal
04:55
de werken des heeren vertellen
04:59
ik zal getuigenis afleggen over de
05:02
werken des heren dit is mijn getuigenis
05:07
beheren vers 18 heeft mij wel hard
05:10
gekastijd maar hij heeft mij ter dood
05:14
niet overgegeven
05:18
doet mee de poorten der gerechtigheid
05:19
open ik zal daardoor ingaan
05:23
ik zal den heere loven dit is de poort
05:26
des heeren door de welke
05:30
de rechtvaardige zullen ingaan ik zal u
05:33
loven
05:34
omdat geen mij verwoord hebt en weet dat
05:37
heel goed
05:37
strijk de steen diende bouwlieden
05:41
verworpen hadden
05:42
is tot een hoofd dus hooks worden
05:47
dit is man den heere geschied het is
05:50
wonderlijk
05:51
in onze ogen dit is de dag die de here
05:56
gemaakt heeft
05:57
laat ons op den zelven ons verheugen en
06:01
verblijd zijn ogen heren geef nu heel
06:06
of here geef nu voorspoed gezegend zij
06:10
hij die daar komt in de naam des heren
06:14
wij zeggen en ulieden
06:17
uit het huis des heeren de heere is god
06:22
die ons licht gegeven heeft wint het
06:26
vies of er met touwen
06:29
tot aan de hoornen van het aantal
06:32
gij zijt mijn god daarom zal ik u loven
06:36
oh mijn god ik zal u verhogen
06:38
looft den heere want hij is goed want
06:42
zijn goedertierenheid is in der
06:44
eeuwigheid
06:46
gezegend zij de heer geprezen zij de
06:49
heer ik dank u heer ik dank u wat uw
06:55
goedertierenheid is in de eeuwig