Loof de HEER

Loof de HEER

Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!
Psalmen 148:1 DSVTranscript RAW:

00:04
gezegend zij de hier
00:08
geprezen zij de hier zijn naam is jezus
00:14
we dan creëer een wij lopen nu wordt u
00:17
bent onze hier diegenen die voor ons
00:21
zorgt
00:21
die ons zegt wat we allemaal moeten doen
00:26
wij loven nu hier wij danken u dat u ons
00:28
de mogelijkheid heeft gegeven om u te
00:33
prijzen
00:36
gezegend zij de heer onze heer onze heer
00:42
onze vader onze redding
00:46
de weg het ligt het brood van god
00:50
wij danken u heer dat u god met ons bent
00:54
god met ons mee dank u in jezus naam
01:00
amen
01:02
gezegend zij de heer geprezen zij de
01:06
heer
01:07
zijn naam is jezus loof de heer
01:11
loof de heer loof de heer
01:16
zing voor de heer prijs de heer
01:20
geef dank aan de heer in jezus naam amen
01:25
samen
01:28
148 vers 1
01:34
halleluyah
01:36
looft de heer uit de hemelen looft hem
01:40
in de hoogste plaatsen
01:42
looft hem al zijn engelen belooft hem al
01:46
zijn eigen schare
01:48
looft hem zon en maan looft hem alle gij
01:52
lichtende sterren
01:53
looft hem hij hemel en der hemelen en
01:56
geen wateren die boven de hemelen zijt
01:59
dat zij de naam des heren loven
02:03
wat als hij het beval zo werden zij
02:05
geschapen en hij heeft ze bevestigd voor
02:08
altoos
02:09
in eeuwigheid hij heeft hem en orde
02:12
gegeven die geen van hen zou overtreden
02:16
looft den heere looft den heere van de
02:20
aarde geen walvissen en alle afgeronde
02:25
vuur en hagel sneeuw en tamb g stormwind
02:29
die zijn woord doet hij bergen en alle
02:32
heuvelen
02:33
vruchtbomen en alles cederbomen het wild
02:37
gedierte en olive kruipend gedierte en
02:40
gevleugeld gevogelte
02:42
geen koningen der aarde en alle volken
02:45
geef vorsten en alle rechters naar de
02:48
jongelingen
02:50
en ook maag te houden met de jongen dat
02:53
zij den naam des heren loven
02:57
want zijn naam alleen is hoog verheven
02:59
zijn majesteit is over de aarde en de
03:03
hemel en hij heeft een horend zijn sport
03:07
verhoogt de room al zijn er gunstgenoten
03:11
der kinderen israels des volks dat na
03:15
bij hem is halleluyah loofde hier
03:19
prijs de heer dank u heer voor alles wat
03:24
u gedaan hebt vooral voor ons maken
03:29
dat wij uw woord kunnen horen met uw
03:33
stem in onze harten
03:36
omdat u ons gemaakt heeft en u heer heb
03:39
de borg voor ons betaald
03:41
wij danken u hier voor deze vrijheid die
03:45
u ons geeft in u
03:48
loof de heer prijs de heer
03:51
jezus naam amen