Laat uw verandering van hart gezien worden in uw werken

Laat uw verandering van hart gezien worden in uw werken

Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.
Matteüs 3:8 DSV