Laat ons samen rechtspreken

Laat ons samen rechtspreken

Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Jesaja 1:18 DSV – BGT

Isa 1:19 Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten;
Isa 1:20 Maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des HEEREN heeft het gesproken.