Laat iedereen de Heer danken

Laat iedereen de Heer danken

Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.
Psalmen 68:20 DSV – BGT