Laat eerst de kinderen verzadigd worden

Laat eerst de kinderen verzadigd worden

Maar Jezus zeide tot haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden; want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen neme, en den hondekens voor werpe.
Marcus 7:27 DSV