Jezus, Wijze Koning

Jezus, Wijze Koning

Jezus is Heer

Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.
Jeremia 23:5 DSV