Jezus: het licht voor de wereld

Jezus: het licht voor de wereld

Jezus is Heer

Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Johannes 8:12 DSV – BGT