Jezus: het licht voor de wereld

Jezus: het licht voor de wereld

Jezus is Heer

Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Johannes 8:12 DSV – BGT


00:01
van de wereld we danken u heer
00:06
kees gezegend zij de heer geprezen zij
00:12
de heer
00:13
zijn naam is jezus
00:17
zijn naam is jezus het leert voor de
00:19
wereld
00:22
het leert alles heeft licht nodig om te
00:28
kunnen groeien
00:32
alles 7 licht nodig om te kunnen groeien
00:36
licht in zijn aanwezigheid is er licht
00:42
ze geven duister is hoef je niet bang te
00:45
zijn voor de duister
00:48
want je bent een zijn aanwezigheid het
00:51
licht voor de wereld dat het wereld dat
00:55
weer levend laat zijn leven gezegend zij
01:04
de hier
01:06
geprezen zij de heer zijn naam is jezus
01:21
johannes 8
01:33
jeroen is 8
01:38
vers 12
01:57
jongens 8 vers 12
02:17
jezus dan spraak wederom tot hen liefde
02:23
zeggende ik ben het licht van de wereld
02:26
wie mij volgt zal in de duisternis niet
02:29
wandelen
02:30
maar zal het licht des levens hebben het
02:34
leert dus levens
02:51
zo heer wij danken u dat u ons ligt bent
02:54
zoals pad
02:56
u bent opspatten nu verlicht uw pad
02:59
geeft ons inzicht met uw stem in onze
03:02
harten
03:03
nu verlicht alles dat wij niet kunnen
03:06
zien
03:08
u bent het die alles gemaakt heeft en
03:10
voor wie alles gemaakt is
03:13
wij danken u heer in jezus naam amen
03:19
gezegend zij de heer geprezen zij de
03:21
heer
03:22
zijn naam is jezus het leert voor de
03:26
wereld
03:28
wij danken u hier in uw naam aan mijn
03:32
dan bij naam en
03:39
heer geef ons uw leert met uw stem
03:44
verlicht uw woord in onze harten
03:48
zodat wij ze kunnen kennen zoals u ze
03:52
bedoelt hebt jezus naam
03:56
mijn het licht voor de wereld verlicht
04:00
ons hier
04:01
verlicht ons zodat wij niet alleen de
04:04
thuis terugzien maar alles dat licht is
04:08
alles dat van u is en heel de wereld is
04:12
voor nu alles geeft licht
04:15
want u bent degene die alles op hout
04:19
dit alles in stand houdt in jezus naam
04:24
amen
04:26
gezegend zij de heer geprezen zij de
04:28
heer
04:29
zijn naam is jezus
04:34
johannes 8
04:35
vers in jezus ging naar de olijfberg
04:48
jezus ging naar de olijfberg
04:54
de volgende ochtend vroeg crisis weer
04:58
naar de tempel en heren voor kwam naar
05:01
hem toe
05:02
hier is ging zitten en gaf uitleg over
05:04
god
05:08
toen brachten de wet leraren en vaar in
05:10
de farizeeën vrouw bij jezus zat met een
05:13
andere man geslapen en dat was zo’n tijd
05:16
wijze leraren en de farizeeër zetten de
05:19
vrouw in het midden neer
05:21
ze zeiden tegen jezus meester deze vrouw
05:24
met een andere maan geslapen in dat is
05:26
ontdekt
05:28
volgens de wet van mozes moest zo’n
05:30
vrouw gedood worden
05:32
wat is uw oordeel
05:34
de mens leraren en de farizeeër hoop dat
05:37
jezus iets strafbaars zo zeggen maar dan
05:42
komen ze hem aanklagen
05:45
maar jezus boog zich voorover en schreef
05:47
met zijn vinger interessant
05:48
de laat de vetste leraren en de
05:50
farizeeër
05:51
bleven hun vraag herhalen toen ik jezus
05:55
op een zei wie van jullie heeft nooit
05:57
iets verkeerd gedaan
05:59
die moet als eerste een steen naar de
06:01
vrouw gooien
06:03
daarna boog jezus zich opnieuw voorover
06:05
en schreef we hier met zijn vinger in de
06:07
ze in het zand
06:09
toen liep en de mensen één voor één weg
06:12
de leiders van het volk eerst jezus
06:14
bleef alleen achter met de vooral die
06:16
bij hem gebracht werd was hij kwam
06:20
overeind en zei tegen naar waar is
06:22
iedereen gebleven
06:23
heeft iedereen je veroordeelt de vrouw
06:26
zei nee hier niemand
06:28
toen zei jezus ik veroordeel je ook niet
06:30
ga naar huis en nu vanaf nu geen
06:33
verkeerde dingen meer
06:35
zijn barmhartigheid zijn barmhartigheid
06:39
groter dan welke vraag dan ook
06:50
later sprak jezus opnieuw tegen de
06:53
mensen hij zei ik ben het licht voor de
06:56
wereld als je mij volgt
06:58
liefje niet meer in het donker
07:01
daar hoor je bij het leert dat liever
07:04
geeft dan hoor je bij geleerd dat leven
07:07
geef de farizeeër zeiden tegen u zegt
07:13
dat over uzelf maar waarom zal dat waar
07:15
zijn
07:17
jezus antwoordde ik zeg dat inderdaad er
07:20
voor mezelf en toch is het waar
07:22
want ik weet waar ik vandaan kom en waar
07:24
ik naartoe zal gaan
07:26
maar jullie weten dat niet jullie
07:28
veroordelen mij omdat jullie denken als
07:30
aardse mensen maar ik veroordeel niemand
07:34
en als ik oordeel is mijn oordeel geest
07:37
want ik oordeel samen met de vader die
07:40
mij gestuurd heeft in jullie eigen wet
07:43
staat dat een verklaring van twee
07:44
getuigen geldig is dus wat ik zeg is
07:48
waar want ik zeg het en de vader die mij
07:50
gestuurd heeft zegt het ook de farizeeën
07:54
vroegen waar is uw vader dan kiezen zij
07:57
jullie kennen mij niet
07:59
en jullie kennen mijn vader niet
08:03
als jullie mij zouden kennen dan zal de
08:04
jullie ook mijn vader kennen hier ze zei
08:08
dat toen hij de mensen uitleggen
08:10
uitleg af bij de geldkist in de tempel
08:14
en waar niet gevangen genomen wordt het
08:17
juiste moment was voor hem nog niet
08:20
gekomen
08:23
hier zijn verder tegen de mensen
08:25
ik ga weg jullie zullen mij zoeken maar
08:29
niet vinden wat waar ik naar toe ga daar
08:31
kunnen jullie niet komen en jullie
08:33
zullen sterven als slechte mensen de
08:37
joden zij zeiden tegen elkaar en met de
08:40
joden worden doel de leiding van de
08:43
tempel
08:45
de leiding van het volk maar niet de
08:48
etnische groep op zich de joden zeiden
08:51
tegen elkaar
08:52
waarom kunnen wij niet komen waar hij
08:54
naartoe gaat
08:55
wat bedoelt hij daarmee wil hij soms
08:57
zelfmoord plegen
09:00
jezus zei tegen hen jullie plaats is
09:02
hier op aarde
09:03
maar mijn plaatjes naar boven jullie
09:05
horen bij deze wereld maar ik niet maar
09:11
ik niet
09:13
ik zei al jullie zullen sterven als
09:15
slechte mensen dat zou inderdaad
09:16
gebeuren als jullie niet in mij geloven
09:18
want ik ben degene die komen zou ze
09:22
vroegen wie bent u dan in die ze zei dat
09:25
vertel ik jullie al de hele tijd
09:27
ik zal veel slechte dingen over jullie
09:29
kunnen zeggen
09:30
en jullie kunnen vooroordelen maar ik
09:32
ben voor iets anders naar de wereld
09:34
gekomen
09:40
ik ben gestuurd door iemand die
09:42
betrouwbaar is
09:43
ik moet zijn boodschap bekend maken
09:46
de mensen begrepen niet dat jezus het
09:48
over de vader had toen zei jezus tegen
09:51
hem
09:53
pas op pas als jullie aan mij
09:58
pas als jullie mij aan het kruis
10:00
gehangen hebben zullen jullie begrijpen
10:02
dat ik de mensenzoon ben en dat ik niets
10:06
uit mezelf gedaan heb
10:08
want ik vertel jullie wat de vader mij
10:10
geleerd heeft
10:11
de vader die mij gestuurd heeft is bij
10:14
me en laat me nooit alleen omdat ik
10:17
altijd doe wat ik wat hij wil omdat ik
10:20
altijd doen wat hij wil
10:22
toen jezus dat zij gingen veel mensen
10:24
hem geloven
10:31
jezus zei tegen de joden die hem die in
10:33
hem geloofde mijn boodschap moeten
10:36
jullie hart zijn alleen dan zijn jullie
10:38
echt mijn leerlingen dan zullen jullie
10:42
de waarheid kennen en daardoor zullen
10:44
jullie bevrijd worden
10:47
maar de joden zeiden tegen hem wij zijn
10:49
nakomelingen van abraham
10:52
hoe kunt u zeggen dat we bevrijd zullen
10:53
worden wij zijn nooit iemands slaaf
10:56
geweest toen zei jezus tegen hen
11:00
luister heel goed naar mijn woorden
11:02
iedereen die verkeerde dingen doet is
11:04
een slaaf van de zonde
11:06
zo iemand heeft geen plaats bij god
11:10
maar de zoon van god ben je bevrijden
11:12
als je bevrijd bent heb je voor altijd
11:14
een plaats bij god je zei verder
11:20
ik weet natuurlijk wel dat jullie
11:24
nakomelingen van abraham zijn maar
11:26
jullie later mijn boodschap niet in je
11:28
hart je laadde mijn boodschap niet toen
11:32
je hart
11:33
daarom willen jullie methode
11:37
ik vertel jullie wat ik gezien heb toen
11:40
ik mijn vader was een jullie doen wat
11:42
jullie vader je gezegd heeft de joden
11:45
zij de
11:46
abraham is onze vader abraham is onze
11:49
vader
11:49
maar jezus zei tegen hem als abraham
11:52
jullie vader was zodat jullie goed leven
11:55
net zoals hij nu al zei maar jullie doen
11:59
iets wat abraham nooit zo doen wat
12:02
jullie willen me doden terwijl ik jullie
12:04
de waarheid vertel die ik van god zelf
12:07
gehoord heb jullie doen net zulke
12:10
slechte dingen lj’s dingen als die vader
12:13
van jullie hielden zij de die vader van
12:16
jullie
12:18
wij bieden echt wel van wie we afstammen
12:20
trouwens we hebben maar één vader en dat
12:22
is god
12:25
jezus zei als god jullie vader was dan
12:29
zouden jullie mij liefhebben want ik kom
12:32
bij hem vandaan
12:34
ik ben niet uit de zelf gekomen maar god
12:35
heeft mij gestuurd
12:38
toch begrijpen jullie niets van wat ik
12:39
zeg
12:40
het lukt jullie niet om naar mij te
12:42
luisteren
12:43
dat komt doordat de duivel jullie vader
12:46
is even doen graag slechte dingen nadat
12:49
zij de duivel wil er vanaf het begin de
12:54
mensen doden
12:55
hij is niet te vertrouwen want er is
12:58
geen waarheid in hem hij kan niet anders
13:01
dan liegen en hij zorgt er ook voor dat
13:03
mensen liegen
13:05
ik spreek de waarheid maar jullie
13:06
geloven mij niet
13:08
niemand van jullie durft mij de
13:10
beschuldigen
13:11
ik spreek ik spreek de waarheid waarom
13:14
geloven jullie dan niet waarom geloven
13:16
jullie mee dan iemand die in god gelooft
13:21
iemand die bij god hoort luistert naar
13:23
god woorden maar jullie luisteren niet
13:25
en dus horen jullie niet bij god
13:30
toen zeiden de joden we zeiden toch dat
13:32
u een kwade geest in u hebt u hoort niet
13:35
bij ons voor kiezen zij mee ik heb geen
13:40
waarde geest in
13:43
ik doe alles om mijn vader te heren maar
13:45
jullie beledigen mij ik zoek niet mijn
13:47
eigen eer maar is iemand die ervoor
13:49
zorgt dat ik de eer zal krijgen
13:52
hij is degene die oordeelt over alle
13:54
mensen
13:56
luister heel goed naar mijn woorden
13:57
iedereen die mijn boodschap in zijn hart
13:59
bewaart die zal nooit sterven
14:03
de joden zij de
14:04
nu weten we zeker dat uw kwade geest in
14:07
u hebt want u zegt iedereen die mijn
14:09
boodschap in zijn hart bewaart zal nooit
14:12
sterven maar zelfs onze voor vader
14:14
abraham in de profeten zijn gestorven
14:18
u hebt nog niet meer mag dan zij wie
14:20
denkt u wel dat u bent
14:23
kiezen zijdige de joden als ik mezelf de
14:26
hoogste eer zou geven zodat geen
14:29
betekenis hebben
14:30
maar het is mijn vader die mij de
14:32
hoogste eer geeft jullie zeggen dat hij
14:35
jullie god is maar jullie kennen hem
14:37
niet
14:39
jullie liegen
14:40
jullie vliegen jullie vliegen
14:48
als je zegt dat je god kent maar ik zou
14:52
liegen als ik zei dat ik hem niet kenden
14:56
worden ken hem wel
15:00
ik ken hem wel
15:03
en geeft zijn boodschap door abraham
15:05
verheugde zich op mijn komst
15:07
toen hij mij zag was hij blij de joden
15:10
zeiden tegen je zoeken naar hem ooit
15:12
gezien hebben
15:14
u bent nog geen 50 jaar oud toen zei
15:17
jezus luister heel goed naar mijn
15:19
woorden ik ben er en ik was er al voor
15:22
dat abraham er was toen pad en de jullie
15:25
stenen van de grond om naar hem te
15:28
gooien maar jezus ging weg uit de tempel
15:31
en verdween
15:33
gezegend zij de heer geprezen zij de
15:36
heer
15:37
zijn naam is jezus
15:41
wij danken u zeer voor uw woord we
15:44
danken u voor uw stem dat uw woord
15:46
verlicht in onze harten
15:52
omdat wij van u zijn en altijd in uw
15:58
licht lopen
16:01
dat is niet onze daad maar uw de
16:04
uw verlichtend dank u heer in jezus naam Amen