Jezus; een rantsoen voor velen

Jezus; een redding voor velen

Jezus is Heer

Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Matteüs 20:28 DSV