In het huis van de HEER geplant

In het huis van de HEER geplant

Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.
Psalmen 92:14 DSV