In den HEER, onze God, is redding!

In den HEER, onze God, is redding!

Jezus is Heer

Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE, onzen God, is Israels heil!
Jeremia 3:23 DSV