IMMANUEL

IMMANUEL

Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.
Jesaja 7:14 DSV – BGT

1)Mat 1:23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

00:04
gezegend zij de heer gezegend zij beheer
00:09
immanuël god met ons
00:12
god met ons
00:15
god met ons onze heer en onze god
00:21
immanuël god met ons en alle tijden in
00:26
alle gevallen door de eeuwen heen
00:30
door de eeuwen heen zodra er een
00:32
probleem was dat we niet konden
00:35
overkomen niet in de geest
00:38
doordat we de moeten lieten zakken
00:43
heeft god altijd dezelfde boodschap
00:44
gegeven
00:46
ik ben met jullie ik ben met jullie god
00:50
met ons
00:53
god met ons
00:56
hij is het die redding brengt hij is het
01:00
wanneer we niet kunnen zien en zijn
01:02
aanwezigheid niet kunnen voelen dan komt
01:07
hij ga het woord het vleesgeworden woord
01:11
dan komt hij jezus wat we voor ogen
01:17
moeten houden is dat we altijd gewend
01:22
zijn of zijn aanwezigheid voelen ons
01:26
bewust zijn van zijn aanwezigheid
01:29
hij is altijd hier in alles
01:32
hij is altijd ik zeg altijd hij is
01:34
altijd hier wat het woord van god zegt
01:36
dat hij ons tot zich nemen wij in hem
01:40
hij in ons net zoals god in hem zit ik
01:45
wil ik het dingen gebeuren
01:47
wie ze dingen moeten gebeuren helaas
01:51
maar wij moeten weten dat als we leven
01:53
dat er voor hem lieve en andersom
01:57
dan zijn we bij hem dan zijn we bij een
02:00
daar rustig bij hem
02:03
gezegend zij de heer in jezus naam amen
02:08
jesaja hoofdstuk 7
02:11
je saaie hoofdstuk 7 vers 14
02:16
daarom zal de heere zelf ulieden een
02:23
teken geven
02:24
ziet een maagd zal zwanger worden en zij
02:27
zal een zoon baren en zijn naam immanuel
02:30
hete
02:31
immanuel eten
02:40
shimano er maar twee
02:42
een vers 21 en zij zal een zoon baren en
02:46
gij zult zijn naam heten jezus want hij
02:50
zal zijn volk zalig maken van hun zonden
02:54
en dit alles is geschied opdat vervuld
02:57
zou worden hetgeen van den heere
02:59
gesproken is door den profeet zeggende
03:03
ziet de maagd zal zwanger worden en een
03:07
zoon baren en gij zult zijn naam heten
03:10
immanuel het werk is overgezet zijnde
03:14
god met ons
03:18
god met ons wij danken u heer dat u
03:20
altijd met ons bent
03:22
en ik weet dat een ieder
03:25
uw aanwezigheid kan voelen zo vast zodat
03:28
ze zich niet redden lozen radeloos
03:31
voelen over gelaten voelen heer zodat ze
03:37
weet dat u altijd met ons bent dat u
03:40
altijd een verlossing stuur en verlosser
03:47
nu in deze dagen niet en de laatste dag
03:49
maar in deze dagen in deze dagen van een
03:54
soort virus
03:58
zelfs in china begint het op te lichten
04:00
een beetje het begint op te lichten
04:04
we gaan god is altijd met ons
04:09
zoals en italië begint het een beetje
04:12
het loopt niet meer zo zo snel op
04:18
hier moet het nog oplopen misschien maar
04:22
wij weten een ding hoop de dingen die je
04:24
niet weten niet ziet maar waarvan je in
04:28
je hart weet dat ze komen
04:32
we weten dat god met ons is we zitten
04:34
hier in new york
04:35
en we weten dat het allemaal weer af
04:37
zwak voor de mensen nederland
04:40
dat weten jullie ook iedereen een schots
04:44
wolk
04:45
niet iedereen wil dat beamen
04:47
maar iedereen schoot zwolle want god
04:49
heeft iedereen gemaakt
04:51
dus god is met ons
04:55
ook dit zullen overkomen
05:00
want in alle tijden in alle tijden heeft
05:04
god hetzelfde gezegd ik ben julie redder
05:08
ik kom jullie redden ik kom jullie
05:10
helpen alles dat gemaakt is is door hem
05:13
en voor hem gemaakt en hij toont zijn
05:20
gratie aan ons telkens weer gezegend zij
05:27
de hier en laat over uitkeken op die dag
05:31
op die dag waarbij het allemaal weer
05:35
minder slecht is
05:38
wetende wat hij allemaal niets gedaan
05:41
heeft in alle tijden in oorlogen in
05:49
plagen in de aardbevingen in
05:52
natuurrampen
05:54
altijd is er hier een betere dag geweest
05:59
dat is gods’ beloften nooit meer de
06:03
regenboog nooit meer zal ik alles
06:05
vernietigen
06:08
zal ik de mensen lieten ge ter wille van
06:09
hun whatever
06:14
god met ons god is met ons
06:20
gezegend zij de hier en laat zijn
06:22
aanwezigheid
06:24
duidelijk kenbaar en voelbaar zijn in
06:27
jouw omgeving voor jou voor jou
06:34
immanuel god met ons
06:35
jezus onze redder
06:38
gezegend zij de here jezus nam hem en je
06:41
saai a7
06:44
jesaja 7 vers 1 motor naar een simpele
06:51
versie je saaie 7 vers 1
07:11
het
07:12
worden in de tijd dat achaz koning van
07:14
juda was a gas was een zoon van god om
07:17
een kleinzoon van lucia in die tijden
07:20
liefde ook de koningen
07:22
er is een np car racing was koning van
07:25
aram
07:26
per dag de zoon van
07:29
er in maria hoop was koning van israël
07:32
die twee koningen gingen met een lievers
07:34
naar jeruzalem
07:36
zo vielen jeruzalem aan maar het lukte
07:38
hun niet om de stad te veroveren
07:47
de vijand valt aan maar het lukt hem
07:50
niet om de stad te veroveren
07:56
de vijand kan god niet overwinnen
07:58
hij kan zijn nieuwe jeruzalem niet
08:00
overnemen overwinnen
08:02
hij kan zijn creatie niet overwinnen
08:08
het woord van god stop dat er is altijd
08:10
een over blij ze altijd vers 2 koning
08:17
aga’s
08:18
hoorde dat de twee koningen samenwerkten
08:21
en hij werd bang
08:23
maar bangheid is niet van god
08:27
ook het volk beefde van angst maar angst
08:30
is niet van god
08:32
de koning en zijn volk beefde lans bomen
08:34
heen en weer schudden in een storm
08:38
maar wat deed de heer onze lieve heer
08:40
jezus in de storm
08:41
hij sliep hij naam rust je saai
08:49
vers 3 toen zei de heer tegen jesaja ga
08:52
naar koning aga’s toe en in je zo’n meer
08:56
zo’n saaie soep mee
08:59
je zult de koning ontmoeten bij het veld
09:00
waar de was gedroogd wordt
09:03
je zult hem zien op de plaats waar het
09:05
water van het kanaal
09:07
in de bovenste vijver stroom zeg tegen
09:10
koning aangaat blijf rustig
09:12
laat u niet bang maken door gezien en pk
09:14
die twee woedende koningen ze lijken
09:18
heel gevaarlijk maar dat zijn ze niet
09:22
ze hebben wel slechte bedoelingen maar
09:25
ze willen oorlog tegen nu gaan voeren
09:27
ze denken dat ze het land snel kunnen
09:29
veroveren
09:30
ze willen het land in stukken verdelen
09:32
en dan willen ze de zoon van stabiel
09:36
koning maken maar dat zal niet gebeuren
09:39
zo zal het niet gaan dat zegt god de
09:43
heer mond koning gezien is alleen maar
09:45
de baas over de hoofdstad van arm en
09:48
koning pech ar penck ar penck ar
09:52
is alleen maar de baas over de hoofdstad
09:54
van israel en het volk van israël zal
09:57
niet zo heel lang meer bestaan
10:00
maar uw volk het volk van juda zal wel
10:03
blijven bestaan maar een een als u
10:05
vertrouwt op de heer
10:10
alleen ons vertrouwen op de hier brengt
10:13
redding want god heeft de wereld zo lief
10:19
gehad dat hij zijn eniggeboren zoon
10:21
gestuurd zodat iedereen die in hem
10:25
gelooft niet verloren zou gaan
10:30
maar gered zal zijn
10:34
vers 10 je saaie je saaie 7 vers 10 je
10:38
zou je moest van de heer ook nog het
10:40
volgende tegen koning aanga zeggen
10:44
u moet een teken vragen en de heer uw
10:46
god
10:47
een teken van beneden uit het land van
10:49
de dood of een teken van boven uit de
10:52
hemel
10:53
magazijn nee dat doe ik niet de heer mag
10:56
niet denken dat ik hem niet vertrouw
10:58
toen zei ze zei je tegen aan gas luister
11:01
u zorgt ervoor dat de mensen ongeduldig
11:04
worden
11:05
wilt u dat mijn god ook ongeduldig wordt
11:07
de heer zal de heer zelf zal uw en tegen
11:12
geven een jonge vrouw zal zwanger worden
11:15
en ze zal een zoon krijgen ze zal haar
11:18
kind
11:19
immanuël noemen de jongens al boten en
11:21
honing eten totdat hij geleerd heeft om
11:24
te kiezen
11:27
hij moet leren om te kiezen voor het
11:29
goede en niet voor het kwade maar
11:31
voordat hij dat geleerd heeft
11:33
zal er een verschrikkelijke tijd komen
11:35
voor eens zien
11:37
npk voor die twee koningen hoeft u dan
11:40
niet het ei
11:41
verschrikkelijke tijd waar we door hem
11:44
waar we doorheen moeten komen
11:46
maar we komen er doorheen door hem door
11:50
hem door hem vers 20
12:03
ook was 18 als die tijd komt stuurde
12:06
hier een leger van uit egypte en hij
12:09
stuurt ook een leger van uit syrië die
12:12
wegers
12:13
zullen overal komen net zoals vliegen en
12:16
bij en overal komen bij de rivieren
12:19
tussen de rotsen in de bergen’ en zelfs
12:21
tussen de planten en op alle plaatsen
12:23
waar water is een heleboel mensen die
12:27
vluchten
12:28
wel ik zit een new york heleboel mensen
12:30
die zijn vertrokken uit new york met de
12:35
hoop dat ze ergens anders veiliger zal
12:38
de zee maar dit is net als de vliegen
12:48
dit is
12:49
onze breien ze kunnen over dat kan
12:52
overal komen
12:54
het gaan overal komen
13:01
het komt door mens en dier het kan
13:03
overal komen en als de koning van en
13:10
syrië vers 20 met ze liever in het land
13:12
van juda komt zal hij alle mensen uit
13:16
het land weg halen zoals je met een mes
13:18
alle haren van iemands lichaam
13:20
weggehaald
13:21
dat zal de heer daar zal de hiervoor
13:23
zorgen
13:27
we zien een 20 dan zullen de mensen die
13:29
overgebleven zijn alleen nog een cool in
13:35
een paar schapen hebben toch kregen ze
13:40
daar veel melk van wat er ook overblijft
13:45
wij gaan daar op woord power veel melk
13:51
voor die mensen zal er genoeg boter en
13:54
honing zijn zij zullen genoeg hebben om
13:57
in leven te blijven maar alle
14:00
wijngaarden zullen dichtgroeien
14:02
ook de weergave waarin veel druiven
14:04
groeien en die veel geld waard zijn
14:07
want overal groeien dan doornstruiken
14:10
mensen zullen rennen er alleen nog komen
14:13
om te jagen
14:15
ook de akkers op de heuvels zullen
14:17
dichtgroeien
14:19
de mensen zullen daar niet meer op
14:21
werken ze kunnen een alleen nog een
14:23
koeien en schapen laten rondlopen en op
14:27
dit moment is het zo
14:29
op dit moment zijn alle zaken hier
14:31
gesloten
14:33
mensen kunnen niet werken mensen lijden
14:35
door dat er geen inkomen is maar wel
14:39
uitgaven maar god
14:44
het woord van god zegt hij is met ons
14:49
er zullen mensen over blijven we zullen
14:52
hier doorheen komen en de tekenen van
14:57
verlichting zijn aan het horizon er iets
15:00
te zien
15:06
ik weet dat een ieder de aanwezigheid
15:09
van god voelt dat god met ons is en dat
15:12
we hier doorheen komen en dat we
15:16
misschien iets andere
15:20
maar altijd goede toekomst tegemoet gaan
15:25
in god want hij is met ons
15:28
jezus naam amen

References
1Mat 1:23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.