Ik zag ijdelheid onder de zon

Ik zag ijdelheid onder de zon

Verder zag ik al den arbeid en alle geschikkelijkheid des werks, dat het den mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes.
Prediker 4:4 DSV – NBV