Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven

Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven

Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.
Johannes 13:15 DSV – BGT

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft.
Johannes 13:16 DSV – BGT