Ik heb de wereld overwonnen

Ik heb de wereld overwonnen

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.
Johannes 16:33 DSV


00:05
gezegend zij de heer voor deze dag voor
00:09
deze nieuwe dag voor elke dag opnieuw
00:14
dank u heer dat u altijd bij ons bent
00:17
dank u voor uw genade voor uw genade die
00:23
u van ons toont
00:26
dank u dank u in de naam van jezus amen
00:32
dank u in de naam van jezus
00:38
in mij hebben jullie vrede zegt onze
00:40
heer jezus in mee hebben jullie vrede in
00:44
de wereld
00:45
in de wereld moeilijkheden maar houdt
00:49
moet ik heb de wereld overwonnen
00:53
hij heeft de wereld overwonnen
00:57
over woorden over hoorde
01:06
overwonnen
01:13
johannes 16 vers 33
01:17
deze dingen heb ik tot u gesproken omdat
01:20
ga je mee
01:22
vrede omdat gij in mij vrede heb in de
01:27
wereld zult gij of verdrukking hebben in
01:30
de wereld zult gij
01:32
verdrukking hebben
01:34
maar heb goede moet ik heb de wereld
01:38
overwonnen
01:40
ik heb de wereld overwonnen
01:45
en wij omdat wij van hem zijn
01:50
en vrede
01:53
vrede
01:56
vrede openbaring 12 openbaring 12
02:03
open en zij hebben hem overwonnen door
02:13
het bloed
02:14
des lams door het bloed
02:17
van het lam van god en door het woord
02:21
van hun getuigenis over het lam van god
02:27
en zij hebben hun leven niet liefgehad
02:31
tot de dood toe
02:35
als hij moesten kiezen tussen leven of
02:38
sterven
02:39
in jezus hebben zijn gekozen om te
02:42
sterven
02:48
hij heeft overwonnen door zijn bloed en
02:50
wij danken u hier voor uw trekking
02:55
door uw bloed door het bloed van het lam
03:01
we geven getuigenis over over wat u in
03:04
ons leven allemaal gedaan hebt allemaal
03:09
gedaan hebt
03:12
en wij hadden meer van u dan van wat dan
03:16
ook in deze wereld
03:18
wij danken u heer wij danken u zeer voor
03:21
uw overwinning
03:24
wij danken u voor de vrede in u mij
03:28
denken nu
03:30
jezus naam
03:41
in mei
03:45
in mee hebben
03:47
ieder in hem hebben wij vrede in de
03:51
wereld hebben moeilijkheden
03:55
maar de wereld is tegen hem maar houd
03:59
moed
04:01
hout moet ik
04:05
rot over wonen hij heeft de wereld over
04:08
worden
04:10
sam en ik bid dat iedereen wiens hart
04:15
van hem is
04:18
in hem vrede mag ze hebben hem vrede mag
04:21
hebben ongeacht de wereld ze
04:24
moeilijkheden
04:26
ongeacht de wereldse moeilijkheden
04:29
en dat jullie allemaal moet houden
04:35
wereld is overwonnen is overwonnen jezus
04:41
naam amen
04:44
laten we onze lezing doen laten we onze
04:47
lezing
04:48
toen god geef ons uw woord hier
04:53
geef ons uw woord spreekt met uw stem in
04:58
onze harten
04:59
die van u zei aan mijn
05:03
johannes 16 vers in johannes 16 vers in
05:13
deze dingen heb ik tot u gesproken deze
05:19
dingen heb ik tot u gesproken of dat
05:22
geen niet geërgerd woord
05:26
zij zullen nu uit de synagoge verwerpen
05:32
uit de synagoge werpen ja de uren komt
05:36
dat en die gelijk die u zal doden zou
05:41
menen
05:42
goden en dienst te doen
05:49
en deze dingen zullen zij u doen omdat
05:53
zij de vader niet gekend hebben nog mee
05:58
maar deze dingen heb ik tot u gesproken
06:03
op dat wanneer de uren zal gekomen zijn
06:08
g dezelve moogt ge denken
06:12
dat ik ze u gezegd he
06:15
doch deze dingen heb ik u van het begin
06:19
niet gezegd omdat ik bij uw liefde was
06:25
en nu
06:29
ga ik heen tot degenen die mij gezonden
06:32
heeft
06:34
en niemand van u vraagt mij waar gaat
06:37
hij heen
06:40
maar omdat ik deze dingen tot u
06:43
gesproken hebt zo heeft de droefheid uw
06:47
hart vervuld
06:52
tocht ik zeg u de waarheid toch ik zeg
06:55
je de waarheid het is u nut
07:00
wegga het is goed voor ons allemaal dat
07:03
hij weggegaan is want die wie ik niet
07:06
weg zo zal de trooster
07:09
tot u niet komen maar indien ik heenga
07:14
zo zal ik hem tot u zenden
07:19
jezus heeft ons de heilige geest
07:29
en die gekomen zijn de zal de wereld
07:33
overtuigen van zonden
07:36
en van gerechtigheid en van oordeel van
07:42
zonde
07:44
omdat zij in maine niet geloven
07:50
en van gerechtigheid
07:52
omdat ik tot mijn vader heen ga en geen
07:55
zult mij niet meer zien
07:59
een van oordeel omdat de overste dezer
08:03
wereld geoordeeld is nog vele dingen heb
08:12
ik u te zeggen
08:13
nog geen kunt die mini niet dragen maar
08:18
wanneer die zaal gekomen zijn namelijk
08:22
de geest der waarheid
08:23
hij zal u in al de waarheid leiden want
08:26
hij zal
08:27
van zichzelf en niet spreken maar zo wat
08:32
hij zal gehoord hebben
08:34
zal hij spreken en de toekomende dingen
08:38
zal hij u verkondigen
08:41
de heilige geest
08:44
mits u alle die van de heer jezus had
08:47
gekregen
08:48
legt alles uit alles wat er gebeurt
08:52
alles wat er gebeurt
08:54
ga nu iets getuigenis hier geven die
08:58
misschien wat gek gek klinkt
09:01
soms als ik met een zaak zit wat die
09:06
zaken ook mag zijn
09:08
hoor ik of dan denk ik
09:13
dan denk ik dan horen dan weet ik
09:20
man van god kijk kijk wat ze doen
09:26
kijk wat er hier zit ga daarheen en keek
09:33
met je eigen nu en dan ga ik kijken of
09:37
het nou een boekje is
09:41
mens en dier wat wat het dan ook is
09:45
ik ga kijken en dan wordt de dingen mee
09:50
duidelijk worden dingen mee te huilen
09:56
sommige mensen zeggen ik slim ben maar
09:58
ik ben het niet
10:00
ik wil het niet ik ben gewoon een kind
10:04
een kind van god
10:06
god geeft mij uw wijsheid
10:09
dank u god voor uw wijzen sommige mensen
10:12
zeggen ik slim de
10:14
maar het is anders ik heb een vriend die
10:18
slimmer is dan de meren en hij zegt
10:25
tegen mij gaan waar het je heen stuur en
10:27
ik ga doen wat ik je zeg om te zeggen
10:32
doe wat ik je zeg om te doen ik doe het
10:36
en soms zie ik wel doelen dan denk ik oh
10:39
ze niet leuk vinden
10:44
ik moet lachen want ik heb die we veel
10:46
in
10:48
ja het is en vroeger schaamde ik moeder
10:52
voor ik daarom lag de
10:54
maar zo las ik het woord van god en
10:56
daarin staat dat god de ongoddelijke
11:00
uitlachen en ik ga ergens wat toen ik
11:07
weet niet wat ik ga zeggen
11:09
ik weet niet wat ik ga doen maar iets
11:11
gebeurt er
11:13
sommigen zeggen nee klopt iets uit
11:16
waardoor ze op me springen en dan zeg ik
11:19
iets waardoor alles voor
11:26
is niet een plan geweest niemand heeft
11:28
mij geadviseerd
11:29
[Muziek]
11:31
niemand heeft geholpen ik ga en ik zeg
11:35
wat ik krijg of wat in mij zit
11:43
voor mij betekent
11:45
deze vers veel meer dan gewoon wat losse
11:48
woorden
11:51
johannes 16 vers 13
11:54
lees het weer maar wanneer die zaal
11:57
gekomen zijn wanneer de heilige geest
12:02
de trooster
12:05
mee om de geest der waarheid
12:10
hij zal u in al de waarheid leiden
12:16
nog een stukje bij werktuigen is ook in
12:18
de waarheid over jezelf
12:22
mensen vertellen ik heb dit gedaan het
12:24
dat gedaan je bent klein
12:28
verheugen met nemen een klein engeltje
12:36
alles wat verboden is
12:40
aan gedacht en de heer zegt het is niet
12:43
alleen wanneer je iets doet dat je
12:46
gezondigd hebt
12:47
maar wanneer je er aan denkt om het te
12:49
doen
12:50
dan heb je er iets in je hart gezonder
12:51
ik dank u zeer voor uw vergevend
12:56
alles wat verboden is
12:59
daar heb ik gedacht
13:02
sommigen zeggen dat ik alles heb gedaan
13:05
maar dat is niet waar ik heb niet alles
13:08
sommige dingen heb ik bedacht en toen
13:09
bedacht dat loopt niet goed af
13:11
ik neem aan dat de geest der waarheid
13:13
was
13:15
u richt me zei dat gaat niet goed
13:17
aflopen
13:19
soms religies tegen mary of kreeg het
13:22
idee dat gaat niet goed aflopen
13:24
maar ik ga het toch doen
13:29
dank u god voor uw vergiffenis ik weet
13:32
niet hoe groot uw vergiffenis is
13:36
ik weet het dat is mijn getuigenis over
13:42
het bloed van de lamp dat alles zo wit
13:46
als sneeuw
13:47
wast
13:50
terug mee johannes 16 vers 13 maar
13:54
wanneer die zaal gekomen zijn namelijk
13:57
de geest der waarheid
13:59
namelijk de geest der waarheid hij zal u
14:01
in al de waarheid leiden want hij zal
14:05
van zichzelf en niet spreken maar zo wat
14:08
hij is al gehoord hebben
14:10
zal hij spreken en de toekomende dingen
14:13
zal hij u verkondigen
14:20
de dingen uit de toekomst wat er gaat
14:22
gebeuren
14:24
zal hij verkondigen
14:29
johannes 16 vers 14
14:33
die zal mij verheerlijken
14:38
g snaar waarheid verheerlijkt jezus want
14:41
hij zal het
14:43
uit het menen geven en zal het u
14:45
verkondigen
14:48
oh wat de vader heeft
14:52
eens mee oh wat de vader heeft
14:56
eens mee
14:58
alles wat de vader heeft
15:01
van jezus
15:06
in het begin was het woord en het woord
15:09
was bij god en het woord was god en dat
15:16
woord dat god was
15:23
is vlees geworden en het woord is vlees
15:27
geworden en heeft onder ons gewoond en
15:32
wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd
15:35
een heerlijkheid
15:38
dus ene geborene van een vader
15:42
vol van genade en waarheid
15:46
vol van genade en waarheid
15:50
gees dus waar god de vader geest het
15:56
woord geest’
15:59
god zo het w
16:02
wordt
16:03
vlees hoorde het vleesgeworden woord
16:06
[Muziek]
16:07
vol van genade en waar waren
16:14
god
16:19
geest van waarheid die ons leidt
16:26
en zegt wat er gebeuren gaat
16:34
van de 16 vers heeft al wat de vader
16:38
heeft is mijn waddenzee woord het is een
16:43
woord
16:47
niets veranderd het is een woord
16:49
daarom heb ik gezegd dat hij het uit het
16:52
menen zal nemen en u verkondigen
16:58
aan heet
17:03
we waren een kleine tijd
17:06
en gij zult mij niet zien
17:09
en wederom een klein en tijd en gij zult
17:12
mij zien wat ik ga heen tot den vader
17:17
sommige dan uit zijn discipelen zeiden
17:21
tot elkander
17:22
wat is dit dat hij tot ons echt een
17:26
kleine tijd en gij zult mij niet zien
17:29
en wederom een kleine tijd en gij zult
17:32
mij zien
17:33
een want ik ga een tot een water twee
17:37
niveaus
17:38
een na de kruisiging
17:42
na de lesuren actie zagen zij hem en
17:45
twee
17:46
hij die was en is en terugkeer en zo
17:56
johannes 16 vers 18
17:59
zij zeiden dan wat is dit dat hij is er
18:03
een kleine tijd
18:05
wij weten niet wat deze jezus dan
18:09
bekende
18:11
dat zij hem wilde vragen en zeide tot
18:14
hen vraagt geen daarvan onder elkaar dat
18:17
ik gezegd heb een kleine tijd en geen
18:20
zult mij niet zien
18:22
en wederom een kleine tijd en geen zult
18:24
maisy
18:26
voorwaar voorwaar ik zeg u dat geen ziel
18:29
schreien
18:31
en klagelijk wenen maar de wereld zal
18:34
zich verblijden
18:36
en gij zult bedroefd zijn maar uw
18:38
droefheid
18:39
zal tot blijdschap worden
18:42
een vrouw wanneer zij baard heeft
18:46
droefheid
18:48
de veel haar uren gekomen is
18:51
maar wanneer zij het kindeken gepaard
18:55
heeft
18:58
zo gedenkt zij de benauwdheid
19:02
niet meer om de blijdschap onder
19:08
blijdschap
19:11
de blijdschap dat een mens ter wereld
19:14
geboren is dat een mens ter wereld
19:18
geboren is
19:26
johannes 1622 en gij dan heb nu wel
19:31
droefheid
19:32
maar ik zal u wederom zien en uw hart
19:36
zal zich verblijden
19:38
en niemand zal u pleit schap van uw weg
19:41
niet
19:45
en indien dag zult geen mijn iets vragen
19:49
voorwaar voorwaar ik zeg u al had geen
19:52
een vader zult bidden in mijn naam dat
19:56
zal hij u geven
19:58
dat zal uw geven tot nu toe
20:05
geen niet gebieden in mijn
20:09
bid en geen zult ontvangen op dat uw
20:13
blijdschap
20:15
vervult zij deze dingen heb ik u
20:21
deze dingen heb ik door gelijkenissen
20:24
tot u gesproken maar de uren pond
20:29
dat ik niet meer door gelijkenissen tot
20:32
u spreken zal
20:34
maar uw vrijheid van den vader zal
20:38
verkondigen
20:40
in 10 dag
20:42
zult gij in mijn naam bidden en ik zeg
20:46
nu niet dat ik de vader voor u bidden
20:49
zal
20:50
want de vader zelf heeft u lief
20:54
dewijl geen mij liefgehad hebt een
20:58
hebben geloofd en het geloof dat ik van
21:01
god ben uitgegaan
21:03
ik ben van den vader uitgegaan en ben in
21:07
de wereld gekomen wie er om verlaat ik
21:10
de wereld en ga een
21:13
tot den vader
21:15
zijn leerlingen zijn discipelen zeiden
21:17
tot hem zie nu spreekt geen vrijheid en
21:21
zegt geen gelijkenis
21:24
nu weten wij dat hij alle dingen weet en
21:28
g
21:29
hebt niet van nodig
21:32
dat u iemand vragen hier om geloven wij
21:36
dat geef van god uitgegaan
21:41
jezus antwoordde hun gelooft chemie
21:44
ziet de uren komt en is nu gekomen dat
21:49
gij zult
21:50
verstrooid worden en die gelijk naar het
21:54
zijne en geen mij alleen zult laten en
21:59
nochtans
22:00
nochtans ben ik niet alleen want de
22:03
vader is met mij
22:06
houd moed heb moet
22:11
god is met ons
22:14
ik ben met u immanuel god met ons
22:23
god met ons
22:28
johannes 16
22:36
vers 33
22:39
deze dingen heb ik tot u gesproken of
22:42
dat hij in mee
22:44
vrede hebt in de wereld zult gij
22:47
verdrukking hebben maar hebt goede moet
22:52
ik heb de wereld overwonnen
22:58
ik bid dat we allemaal in hem vrede
23:02
hebben
23:04
brede kunnen vinden dat ons naar hem toe
23:07
wenden
23:09
wanneer we het moeilijk hebben in de
23:12
wereld
23:13
want in hem is vrede is vrede
23:21
houd moed
23:25
de wereld is overwonnen
23:29
arnhem
23:40
in het begin was het woord en het woord
23:43
was met goed in het begin was er het
23:51
woord en het om de glorie van god
23:55
in het begin was er het voor zijn naam
24:01
is jezus
24:05
hier van glorie
24:08
jezus de heer over allemaal zijn naam is
24:13
jezus
24:16
het licht van de wereld
24:19
jezus het brood van god zijn naam is
24:24
jezus
24:27
het woord van god
24:30
jezus god met ons