Ik geef jullie mijn vrede

Ik geef jullie mijn vrede

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.
Johannes 14:27 DSV – BGTTranscript RAW:

00:04
ik geef jullie mijn vrede
00:08
heb vertrouwen en wees niet bang ik geef
00:13
jullie mijn vrede
00:16
trouwen en wees niet bang te zegent
00:21
zei de heer gezegend
00:25
twee de heer
00:26
wij danken u voor uw vrede
00:32
we hebben voor
00:33
vrouwen in nu wij geloven in god en
00:36
geloven in u
00:38
wij zijn niet bang zijn
00:48
johannes
00:50
14
00:52
vers 27
00:55
vrede laat ik u
00:58
mijn vrede geef
01:02
vrede laat ik u mijn vrede geef ik u
01:07
niet gelijkerwijs de wereld hem geeft
01:11
geef ik u
01:14
geef ik hem nu
01:16
uw hart worden niet ontroerd en zij niet
01:20
verstaan
01:26
uw hart worden niet ontvoerd
01:29
zij niet voorstellen
01:31
uw hart worden niet over woord’
01:35
hannes 14 vers 1
01:37
chemie de geloof in god
01:40
geloof ook in gelooft in god geloof in
01:44
god geloofde
01:48
geloof in god geloof ik
01:52
in een simpelere versie betaal
01:56
mee dan kun je god voor de bijbel in
01:58
gewone taal we danken u voor iedereen
02:00
die hieraan meegewerkt heeft wij danken
02:03
u god dat voor
02:08
voor uw volk u de bijbel in gewone taal
02:12
hebt gegeven
02:16
gezegend zijn iedereen begin aan
02:18
meegewerkt heeft hieraan bijgedragen
02:21
neer die dit gesteund heeft die de
02:26
lees jezus naam amen
02:30
in jezus naam
02:34
johannes 14 vers 27
02:37
ik geef jullie mijn vrede
02:41
de vrede die deze wereld jullie kan
02:43
geven
02:44
duurt maar kort maar wij een wrede
02:48
blijft altijd bij jullie altijd miljoen
02:53
wees niet bang
02:55
verlies de moed niet
03:01
anne 14 vers
03:07
wees niet bang vertrouw op god en
03:10
vertrouw op mij
03:12
vertrok op god en vertrouw
03:18
ik weet dat er niet af
03:20
die dingen wilt veranderen het doet
03:23
volgens het woord van god in vrede in
03:28
zijn vrienden in zijn vrienden die met
03:32
geweld
03:33
vergeet niet wat jezus deed vergeet niet
03:36
het voorbeeld voor god
03:38
god zond zijn zoon
03:42
zodat
03:42
voor hem in iedere gered kon worden
03:46
niet het voorwiel vergroot het voorbeeld
03:49
van het woord dat vlees geworden is
03:53
vergeet niet het voorbeeld van god
03:59
hij geeft ons vrede zijn vrede
04:08
ieder vrienden van de wereld die door
04:10
geweld komt maar zijn vrede en vrede
04:13
door geweld door geweld
04:16
duurt maar even
04:18
de vrienden door het woord van god duur
04:21
voor eeuwig
04:23
ik maar in de wereld er zijn altijd twee
04:26
voorbeelden
04:28
een van het iets berekenen met geweld
04:31
maar die mensen zitten misschien nog
04:33
steeds in de gevangenis of het bereiken
04:35
door een vredelievende manier
04:39
geen grotere liefde dat dat iemand zijn
04:43
leven geeft zo’n broeders
04:47
kijk maar in de wereld maat maar gandhi
04:51
wat het woord van god snel zegt dat
04:54
zelfs de ongelovigen
04:57
weer het woord van god doen dan de
05:00
genoemd
05:03
delen
05:07
marchal
05:08
druk ik in de verenigde staten
05:11
maarten luther
05:14
trailer roomse rijk
05:19
door vrede en misschien wordt het je
05:22
dood misschien niet misschien wel
05:26
moet je op offer’
05:29
niet andere op over dat is de vrienden
05:33
van god
05:34
en doordat je in hem gelooft in god
05:36
gelooft en dit is zo’n gelooft
05:40
je in god vertrouwt god vertrouw hen op
05:43
zijn zoon
05:45
ben je niet bang ben je niet bang
05:52
ik bid voor de mensen venezuela dat het
05:58
telkens vergiet
06:00
van bloed voorbijgaan maar dat is niet
06:02
voor god en brengt geen enkele oplossing
06:05
het brengt alleen maar er meer
06:08
vijandelijkheden
06:09
meer bloedvergieten ik bid dat ze daarop
06:14
staan
06:15
van alle beide groepen van allebei de
06:17
kanten of beter gezegd van alle kanten
06:21
het er vredelievende oplossing zoeken
06:24
voor het probleem in venezuela
06:28
in jezus naam amen
06:31
en ik bid dat een ieder die iets wil
06:34
doen waarbij de wereld vooruit komt dat
06:37
op een vredelievende
06:38
manier doet en misschien moet je
06:40
daarvoor leiden misschien moet je
06:42
daarvoor sterven maar we zijn hier maar
06:44
even op aarde
06:52
gedaan
06:57
hun naam leeft voort
07:00
de naam leeft voort
07:04
ze zijn niet met ons en de vlees maar ze
07:07
zijn met ons in geest en in zielen
07:09
intellect
07:10
we naam leeft voort a men in
07:19
heer geef ons uw woord spreekt met uw
07:23
stem spreken in onze harten
07:28
die u door behoren
07:31
arme
07:33
johannes 14
07:42
jezus zei tegen zijn leerlingen wees
07:45
niet bang
07:46
vertrouw op god en vertrouw op mij
07:49
hij is van mijn vader is plaats voor
07:51
veel mensen
07:55
daar mag je op vertrouwen want ik heb
07:58
gezegd dat ik wegga om voor jullie een
08:01
plaats klaar te maken en onze voor
08:04
jullie een plaats klaar gemaakt heb kom
08:07
ik terug
08:08
dan neem ik jullie mee en dan zullen
08:10
jullie bij mij zijn
08:14
jullie weten langs welke weg ik zag
08:18
toen c thomas maar heer we weten niet
08:21
eens waar u naar toe gaat hoe kunnen we
08:25
dan lieten
08:26
langs welke weg u gaat jezus zei ik ben
08:30
de weg
08:32
bij mee eens de waarheid en bij mij is
08:35
het leven
08:37
je kunt alleen bij de vader komen als je
08:39
in mij gelooft als jullie mij kennen
08:43
zullen jullie ook zullen jullie ook mijn
08:46
vader kennen
08:48
jullie kennen helemaal wat jullie hebben
08:51
hem gezien
08:54
philippus zei heer laat ons de vader
08:57
zien dat is voor ons voldoende
08:59
jezus zei tegen hem filip is
09:02
ik ben al zo lang bij jullie
09:04
ken je mij nog steeds niet je zegt laat
09:08
ons de vader zien
09:10
maar als je mij gezien heb dan heb je
09:13
ook de vader gezien
09:16
want de vader is in mij en ik hoor bij
09:22
dat geloof je toch wel de dingen die ik
09:25
tegen jullie zeg communie van mijzelf
09:28
alles wat ik zeg en doelpunt van mijn
09:31
vader
09:36
laten we even springen naar johannes 1
09:38
vers 1
09:41
in het begin was het woord het woord was
09:44
bij god en het woord was god
09:47
het was in het begin bij god alles is
09:52
erdoor ontstaan en zonder dit is niets
09:55
ontstaat van wat bestaat in het woord
09:59
was leven en het leven was het licht
10:04
worden mensen
10:05
het licht schijnt in de duisternis en de
10:09
duisternis heeft het niet in haar macht
10:12
gekregen
10:17
het was
10:18
licht dat ieder mens verlicht
10:23
wereld kwam het woord was in de wereld
10:27
het woord dat god was was in de wereld
10:30
de wereld is door hem ons en toch in de
10:35
de wereld hem niet hij kwam naar wat van
10:38
hem was
10:40
maar wie van hen waren hebben hem niet
10:43
ontvangen
10:44
wie hem wel ontving
10:47
we hebben wel ontvangt geen in zijn naam
10:51
gelooft
10:53
geeft heeft hoor recht om kinderen van
10:57
god te worden
11:01
zij zijn niet op natuurlijke wijze
11:03
geboren
11:05
niet uit lichamelijk verlangen of hij de
11:07
wil van een man maar uit god
11:12
wedergeboorte in de geest
11:15
het woord is mens geworden het woord dat
11:19
god was
11:20
is mens geworden en heeft bij ons gewoon
11:24
vorm van goedheid en waarheid en we
11:27
hebben zijn grootheid gezien de
11:29
grootheid van de enige zoon van de vader
11:36
van hem
11:38
getuigde johannes toen hij uit 3
11:41
hij is het over wie ik sprak
11:45
hey
11:48
het was en dat vlies geworden is dat
11:52
mens geworden is
11:56
johannes een vers 18 niemand heeft ooit
11:59
god gezien maar de enige zoon
12:04
die zelf god is
12:07
wanneer is het vleesgeworden woord dat
12:10
god was maar de enige zoon die zelf god
12:14
is die aan het hart van de vader rust
12:18
heeft hem doen kennen zijn naam is jezus
12:24
zijn naam
12:29
geloof me johannes 14 vers 11 geloof me
12:34
de vader is in mij en ik hoor bij hem
12:37
dan kun je zien aan alle wonderen die de
12:41
vader mij laat doen dat kun je zien van
12:44
alle wonderen
12:50
luister heel goed naar mijn woorden als
12:54
jullie mij geloven zullen jullie net
12:57
zulke wonderen doen als ik
13:00
ja zelfs nog grotere wonderen wat ik ga
13:03
naar de vader en ik zal doen wat jullie
13:06
vragen om dat jullie bij mij horen zodat
13:10
ik de hemelse macht van mijn vader laten
13:13
zien ik zal doen wat jullie mij vragen
13:16
om dat jullie bij mij horen
13:22
als jullie van mij houden lief dan
13:24
volgens mijn regels en ik zal de vader
13:29
vragen om jullie een nieuwe helper te
13:31
geven
13:32
de heilige geest
13:34
wie zal voor altijd bij jullie zijn door
13:36
hem zullen jullie de waarheid kennen
13:39
de mensen van deze wereld horen niet bij
13:42
mij
13:44
zij willen een de heilige geest niet
13:46
krijgen onze zien hem niet en ze kennen
13:50
hem maar jullie kennen hem hoewel hij
13:53
zal bij jullie blijven en in juli zijn
13:57
ik laat jullie niet alleen maar ik kom
14:00
terug om jullie de nieuwe helper te
14:04
geven
14:05
over een korte tijd zullen de mensen van
14:07
deze wereld mij niet meer zien maar
14:10
jullie zullen mij terug zien wat ik zal
14:13
leven want ik leef
14:16
want ik leef
14:22
jullie zullen leven en ook jullie leven
14:26
dan zullen jullie begrijpen dat de vader
14:29
in mij aanwezig is en dat ik in juli en
14:33
mis met jullie
14:37
het is niet voldoende
14:41
op de graaf
14:43
zie god schept mee de gratie god het
14:45
lets
14:46
redt ons als je gered bent
14:50
dan moeten jullie leven volgens zijn
14:53
regelt
14:55
om aan te tonen
14:57
dat je dankbaar om aan te tonen dat je
15:00
van hem houdt
15:03
om aan te tonen dat je van hemp en en
15:05
zijn werk doet het plan voor jouw leven
15:10
dat hij heeft samengesteld
15:13
dat jij bereid bent om dat
15:22
dat hij jullie is groots is en wij in
15:26
hem zijn nee
15:32
want wij zullen hem terug zien wat hij
15:35
zal leven en ook wij zullen leven dan
15:40
zullen je we begrijpen dan zul je
15:42
begrijpen dat de vader in mij aanwezig
15:44
is en dat ik in jullie aanwezig bent en
15:47
jullie mee
15:49
je houdt van mij johannes 14 vers 21
15:53
je houdt van mij als je volgens mij hier
15:55
als leeft en als je van mij houd de
15:58
houdt de vader van yo
16:01
en ook ik zal van je houden en je laten
16:03
zien wie ik echt ben
16:07
het woord dat mens is geworden
16:10
het woord dat god was het woord dat god
16:14
is
16:16
toen vroeg judas johannes 14 vers 22
16:21
niet judas iskariot maar een andere
16:23
leerling aan jezus heer waarom wilt u
16:26
alleen aan ons laten zien u echt bent
16:29
waarom wilt u dat niet laten zien aan de
16:32
mensen van deze wereld
16:34
jezus antwoordde als je van mij houd dan
16:38
luister je naar mijn woorden
16:41
dat zal mijn vader van je houden en de
16:44
vader en ik zullen bij je komen en
16:46
vooral tijdig aanwezig zijn maar mensen
16:49
die niet van mij houden
16:51
luisteren niet naar mijn woorden en
16:54
bedenk goed
16:56
de woorden die jullie mij horen zeggen
16:59
komen niet van mijzelf ze roemen van de
17:01
vader die mij gestuurd heeft
17:04
jezus zei tegen de leerlingen ik vertel
17:07
jullie al deze dingen nu ik nog bij
17:10
jullie ben
17:11
later zullen jullie het allemaal
17:13
begrijpen
17:14
helemaal begreep dat zal gebeuren als de
17:17
heilige geest komt de vader zag hem als
17:21
helper naar jullie toe sturen
17:24
dat doet hij voor mij
17:27
de heilige geest zal jullie herinneren
17:28
aan alles wat ik tegen jullie gezegd en
17:32
hij zal ervoor zorgen dat jullie het
17:34
begrijpen
17:36
ik geef jullie mijn vrede
17:39
de vrede die deze wereld jullie kan
17:42
geven
17:43
duurt maar kort wat er zijn maar kort op
17:46
haar maar mijn vrienden
17:50
blijft altijd bij jullie wees niet bang
17:53
verlies de moed niet
17:55
jullie hebben toch gehoord wat ik gezegd
17:57
heb
17:58
eerst zal ik weg en daarna zal ik bij je
18:01
niet terugkomen als jullie van mij
18:04
houden
18:05
als jullie van mijn zouden houden dan
18:07
zouden jullie blij zijn dat ik naar de
18:10
vader gaat
18:11
maar de vader is belangrijker dan ik de
18:14
geest is belangrijker dan het vlees dan
18:19
de mens
18:21
ik vertel jullie nu al wat er met mijn
18:24
zal gebeuren dan zul je u het geloven
18:27
als het straks zover is
18:30
ik zal niet wat er met jullie spreken
18:32
want satan
18:34
de heerser van deze wereld komt eraan om
18:39
mij gevangen te nemen
18:41
hij heeft geen macht over mij
18:43
maar het moet gebeuren
18:46
want alle mensen moeten weten dat ik van
18:49
de vader had en dat ik precies doe wat
18:52
de vader van mij wil
18:55
kom laten we hier weg
18:59
ik bid heer ik bid dat wij allemaal
19:03
uw vrede kunnen ontvangen en alle dingen
19:06
in deze wereld kunnen doen
19:08
volgens uw vrede door het woord want god
19:12
spreekt en het is
19:15
god spray en het is
19:19
wie is dan altijd bij ons heer
19:22
wij zijn iets waar u bent alles en laat
19:25
ons uw woord spreken over alles iedereen
19:29
en alle situaties
19:32
zodat uur woord
19:36
naar u terug dan hier vervuld naar u
19:39
terug kan keren
19:42
ik dank u heer ik heb vertrouwen in u
19:45
ik ben niet bang en ik dank u voor uw
19:48
vrede in jezus naam amen