Ik geef alles voor deze liefde

Ik geef alles voor deze liefde

Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken; al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te enenmale verachten.
Hooglied 8:7 DSV – BGT