Ik ben naar Uw Naam genoemd

Ik ben naar Uw Naam genoemd

Jezus is Heer

Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten, en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten; want ik ben naar Uw Naam genoemd, o HEERE, God der heirscharen!
Jeremia 15:16 DSV