Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste

Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste

Zo zegt de HEERE, de Koning van Israel, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.
Jesaja 44:6 DSV