Hoe lang nog oordeelt U onrechtvaardig?

Hoe lang nog oordeelt U onrechtvaardig?

Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.
Psalmen 82:2 DSV – BGT

Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.
Psalmen 82:3 DSV – BGT