Gezegend zij de Heer

Gezegend zij de Heer

Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.
Psalmen 103:1 DSV – BGT – JILDB

Psa 103:2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden

Psa 103:21 Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!

Psa 103:22 Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!