Gezegend zij de Heer

Gezegend zij de Heer

Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid.
Psalmen 104:1 DSV