Vertel hun de grote dingen die de HEER gedaan heeft

Ga naar je huis en getuig

Jezus is Heer

Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.
Marcus 5:19 DSV