Eeuwig Licht

Eeuwig Licht

Jezus is Heer

De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid.
Jesaja 60:19 DSV – BGT