Eer de HEER onze God

Eer de HEER onze God

Verheft den HEERE, onzen God, en buigt u neder voor de voetbank Zijner voeten; Hij is heilig!
Psalmen 99:5 DSV – BGT