Een voorzichtig man

Een voorzichtig man

Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;
Matteüs 7:24 DSV – BGT