Een man die God rijk heeft gemaakt zonder dat hij daarvan kan genieten

Een man die God rijk heeft gemaakt zonder dat hij daarvan kan genieten

Een man, denwelken God gegeven heeft rijkdom, en goederen, en eer; en hij heeft voor zijn ziel aan geen ding gebrek, van alles wat hij begeert; en God geeft hem de macht niet, om daarvan te eten, maar dat een vreemd man dat opeet. Dit is ook ijdelheid en een kwade smart.
Prediker 6:2 DSV – BGT