Door zijn striemen zijn wij genezen

Door zijn striemen zijn wij genezen

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Jesaja 53:5 DSV – BGT