De woorden van de mond komen uit het hart

De woorden van de mond komen uit het hart

Jezus is Heer

De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond.
Lucas 6:45 DSV – BGT