De steen

De steen dien de bouwlieden verworpen hebben

Jezus is Heer

Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De steen, dien de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks;
Marcus 12:10 DSV – BGT