De HEER Jezus geneest

De HEER Jezus geneest

Want Hij had er velen genezen, alzo dat Hem al degenen, die enige kwalen hadden, overvielen, opdat zij Hem mochten aanraken.
Marcus 3:10 DSV